Victim control dynamiek

Mensen kunnen het elkaar soms behoorlijk moeilijk maken. Dit kan bewust of onbewust gebeuren maar beide kan grote schade aanrichten en relaties en families verwoesten.

Vaak zijn er verborgen problemen in relaties die we niet goed kunnen waarnemen. Dit zijn verborgen gedragspatronen uit het verleden die voort komen uit machteloze gevoelens en de poging om daarover controle te krijgen.

Het is vaak een lange zoektocht om erachter te komen welke patronen uit de kindertijd tot nu spelen die je in een overlevingstand zetten. En er voor zorgen dat we in een vechten, vluchten, verdedigen, bevriezen, verlammen, onthechten of dissociëren stand komen te staan. Door inzicht te krijgen kan men daar, voor eens en altijd uit stappen.

Victim control dynamic

Victim control dynamic is een van die verborgen patroon waarover steeds meer duidelijk wordt. Dit patroon wordt steeds meer zichtbaar in onze maatschappij. Het is dynamiek waarbij iemand doet alsof hij of zij het slachtoffer is… en zet de ander in de rol als dader. De reden waarom dit een verborgen gedragspatroon noemen is omdat het ‘de wolf in schaapkleding’ techniek is. Degene die eigenlijk het probleem is… is degene die zich zelf als het slachtoffer wil laten zien.

Dit patroon begint al in de kindertijd… Je ziet het dan vaak al in het gezin tussen de kinderen onderling. Het kan zijn dat een van de jongere kinderen zich niet sterk voelt in het gezin. Ze voelen zich machteloos en niet gezien binnen het gezin. Vooral als er een wat groter leeftijdsverschil is en de kinderen niet helemaal kunnen levellen qua bewustzijn niveau. Door die machteloosheid is hun kracht afhankelijk van wat andere doen. Ze voelen zich kleiner en alsof ze geen controle hebben over hun eigen leven.

Bijvoorbeeld:

De kinderen zitten op de achterbank tijdens een auto rit. Het jongere kind slaat het oudere kind en zegt iets heel kwetsend. Het oudere kind reageert door boos te worden op het jongere kind. En geeft het een zet. Het jonge kind begint hartverscheurend te huilen…

Waarna de ouders omdraaien en zien dat het oudere kind iets doet wat niet mag. De ouders straffen het oudere kind omdat die ongewenst gedrag laat zien. De ouders zien niet wat hier werkelijk gebeurd. Waarna het jongere kind ook nog even de tong uitsteekt van, ‘kijk ik heb gewonnen’.

Deze scene komt vrij vaak voor en is vrij onschuldig. Als mensen dit gaan doen als ze ouder worden of volwassen zijn dan ontstaat er een groot probleem. De reden waarom mensen dit doen is omdat ze onvervulde behoeftes hebben. Ze proberen deze behoeftes via manipulatie te vervullen doormiddel van de control en macht dynamiek.

De onvervulde behoefte zijn:

 • Gevoel van persoonlijke macht
 • Gevoel om een goed mens te zijn
 • Aandacht

Men kan het gevoel van bij machten zijn, in de kracht staan en het veiligheidsgevoel dat daarbij hoort niet uit zichzelf verkrijgen. Met daarnaast de grote behoefte voor aandacht, wat ze ook niet vanuit zichzelf kunnen vervullen. Moet dat door indirect doormiddel van manipulatie verkregen worden. Dit wordt dan uitgespeeld tegen de mensen waar ze zich onmachtig en minder door voelen.

De reden dat Victim control dynamic zo moeilijk te zien is en niet te herkennen is omdat de gevoelens achter de manipulatie echt zijn. Degene die de dynamiek toepassen ervaren deze emoties als waar. Je herkent het vaak ook niet als je zelf niet de behoefte voelt om te manipuleren en dit niet in je eigen systeem zit.

Als je manipuleert dan is het makkelijk om te ervaren dat je manipuleert als je het bewust doet. Maar veel van deze macht dynamieken zijn onbewust. Degene dit toepast is zich er niet van bewust maar voelt wel degelijk de pijn van onmacht. Wat altijd zijn oorsprong heeft in hun verleden.

Het gevoel om volledig machteloos te zijn tegenover iemand dat is echt.

Dat wil niet zeggen of het waar is of niet waar, maar het gevoel is echt. Dus bij de mensen die Victim control dynamic uitvoeren zitten hier werkelijke gevoelens erachter. Zij voelen dat de wereld onaardig/oneerlijk tegen ze is… ze hebben het voel dat ze niet in controle zijn van hun leven.

Ze voelen zich hulpeloos en hebben het gevoel dat ze gered moeten worden. Ze voelen zich letterlijk machteloos tegen over de mensen waar ze dit gedrag naar doen. Of deze persoon nu werkelijk hun uit hun kracht haalt of niet.

Bijvoorbeeld: Een goed voorbeeld is als iemand een baan heeft en werkt voor een baas… maar voelt zich bij alle autoriteit figuren machteloos. Op het moment dat men bij deze baas in de buurt bent dat krijg men het gevoelens van oneerlijk behandeld te worden of gedomineerd te worden of geen controle over je omgeving te hebben. Dit zijn hele echte gevoelens.

Zo gaat men de baas als slechterik zien. Ongeacht wat er werkelijk aan de hand is. Het probleem is dat men het zelf niet kan zien. En gaat focussen op wat er mis is in plaats van ontslag te nemen… de baas is niet normaal en zelfs kwaadaardig denk men, en heeft het op hen voorzien.

Wat er onder zit is een extreem laag zelf beeld, Laag eigenwaarde en negatief concept van het zelf. men mist het vermogen om zichzelf als goed te zien, dus dan is het nodig om zichzelf toch als goed te kunnen zien, op een manipulatieve manier te verkrijgen.

Dus wat heb je nodig om je goed te voelen? Juist een slechterik. Omdat men zich niet als goed zien. Deze mensen kunnen zichzelf alleen als goed zien als ze een ander als slecht kunnen zien.

Vaak is het ook zo dat ze andere mensen nodig om dat te bevestigen dat ze onterecht behandeld worden, zoals andere collega’s of vrienden. De ander moeten dat dan valideren dat ze slecht behandeld worden…

Hoe werkt Victim control dynamiek tussen twee mensen?

De victim control dynamiek heeft minstens twee mensen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een gewone vriendschap, een familie- of liefdesrelatie zijn. In deze situatie speelt een van de partners het valse slachtoffer. Die als het “mishandelde slachtoffer” de ander als dader aanwijst. De reden dat ze dit doen is dat de vriend of partner zich super schuldig gaat voelen. Dit is een controle techniek zodat de ander zich gaat zich conformeren en gaat doen wat zij willen.

 • –  Ze spelen het slachtoffer van hun partner –  naar hun partner
 • –  Of het slachtoffer van hun vriend – naar die vriend
 • –  Of het slachtoffer van hun dochter – naar die dochter
 • –  Of het slachtoffer van hun zus – naar die zus
 • –  Etc…


Bron: T. Swan

Victim control dynamiek: in sociale groepen

Hoe werkt Victim control dynamiek in sociale groepen?

Een op een is Victim control dynamiek al heel pijnlijk. Maar in sociale groepen kan dit verwoestende vormen aan nemen. Het kan voorkomen in een gezin zijn, in de klas, op school, in werk situatie, in een woonwijk, etc… Het valse slachtoffer kan zich alleen goed voelen als het contrast er heel groot uitziet en de dader absoluut verschrikkelijk overkomt op de buitenstaander(s).

Victim control werkt omdat we als samenleving zijn geconditioneerd om achter de underdog te gaan staan. Dit was een overlevingstechniek van de samenleving om voor iedereen te zorgen, jong en oud, sterk en zwak. Zo overleefde we als mensheid. Lijkt iemand een slachtoffer dat verdedigen we die. Daarnaast triggert het ook ons eigen gevoel van kwetsbaarheid. Op het moment dat we iemand verdedingen die eruit ziet als slachtoffer dan voelen we onszelf ook sterker.

Het is projectie, als we deze persoon verdedigen, dan verdedigen we eigenlijk de kwetsbare kant van onszelf. Maar omdat we projecteren kunnen we alleen maar de oppervlakte van de situatie zien. We kunnen niet zien dat we gebruikt worden in een controle dynamiek. En dat is wat Victim control is… het is een controle dynamiek.

Wat gebeurt er met de ontvanger?

De ontvanger van deze techniek (het echte slachtoffer) gaat reageren als op elke bedreiging. Men wordt afwerend, wordt boos of gaat eigen controle technieken inzetten. Dit zorgt ervoor dat de Victim controle dynamiek altijd werkt. Want het kapitaliseert op de reactie van het echte slachtoffer van deze controle dynamiek. Door van het echte slachtoffer een onechte dader te maken en de echte dader een vals slachtoffer.

Mensen die net aan komen lopen en de situatie bekijken, zien niet wie het echte slachtoffer is. Omdat het valse slachtoffer de eerste slag uitdeelt… en daarna meteen het slachtoffer gaat uithangen. Ze klagen over, ‘hoe oneerlijk het is en hoe oneerlijk het leven voor hun is’. De ontvanger wordt boos en reageert… maar de omgeving die maar een beperkt zicht heeft op de situatie, ziet dat de underdog nog erger op de kop krijgt. Door iemand die boos is.

Op degene die aan het ontvangende eind staat, wordt gaslighting toegepast. Want het trekt het echte slachtoffer uit zijn eigen realiteit. Op het ene moment doet men gewoon zijn ding, en opeens wordt men ergens in getrokken wat helemaal niets met hun van doen heeft. En wordt men ergens de dader van gemaakt. Dader van een misdaad waarvan ze niet eens wisten dat ze die begaan hadden.

Gaslighting

Het is een afschuwelijke vorm van misbruik, psychische mishandeling en emotioneel misbruik. Het is een vorm van mishandeling waar men iemands realiteit probeert te veranderen. Ze doen een aanslag op hun waarneming. Waar ze het echte slachtoffer ervan proberen te overtuigen dat wat ze zag niet waar was, wat ze hoorde niet waar was en wat ze voelde niet waar was. Men probeert het perspectief op de werkelijkheid van het echte slachtoffer niet echt is. Dat ze gek zijn en dat men hun verstand verliest.

Mensen raken in dit soort relaties, hun verstand dan ook werkelijk kwijt omdat het zo’n lelijke mishandeling is. Als iemand zo’n macht strijd naar je uithaalt en dan het slachtoffer speelt, dat doet iets met je gevoel van realiteit en doet je twijfelen aan je verstand.

Voorbeeld: Men fietst op straat en iemand steekt een stok in hun wiel en gaat vervolgens rondspartelen op de grond alsof ze aangereden zijn. Om de indruk te wekken dat het echte slachtoffer hun iets aan gedaan hebt. Het echte slachtoffer denkt; waarom doen ze dat? Het is zo oneerlijk. Ze worden vervolgens boos, en reageren op het valse slachtoffers zijn acties.

Maar een derde persoon die voorbij komt ziet een boos persoon over iemand heen staan die over de grond rolt, het lijkt of ze aangereden zijn. En daarna worden ze ook nog aangevallen…. Wie is hier dan een monster?

In zo’n soort situatie wordt het echt slachtoffer een target van de sociale groep en het valse slachtoffer wordt dan verdedigd. De reactie van het echte slachtoffer laat zien wat het onechte slachtoffer wil laten zien… Het valse slachtoffer wil namelijk laten lijken, dat zij slecht behandeld wordt door degenen die werkelijk het echte slachtoffer is. Het echte slachtoffer wordt dan als dader gezien.

De groep moet valideren dat het valse slachtoffer zielig is. Op die manier voelt het valse slachtoffer dat zijn onvervulde behoefte vervuld worden:

 • Gevoel van persoonlijke macht
 • Gevoel om een goed mens te zijn
 • Aandacht

De groep schaart zich achter het valse slachtoffer omdat ze denken dat die de underdog is. Maar vaak ook om zelf niet afgerekend te worden door het valse slachtoffer.

Held, dader en slachtoffer persoonlijkheid

De dramadriehoek (ook wel Karpman-driehoek genoemd) is een model voor communicatie en samenwerking. Er is sprake van psychologische spellen die verborgen, onbewuste bedoelingen hebben. Door alle ‘spelers’ wordt, met onbewuste opzet, ontkend dat die verborgen bedoelingen bestaan. Toch bepalen die onbewuste bedoelingen hoe iemand zich gedraagt. De bewuste bedoelingen zijn positief, de onbewuste negatief.

Aanklager

 • treft geen blaam
 • is niet zelf verantwoordelijk
 • heeft zelf het gevoel beter te zijn dan de ander
 • houdt anderen op afstand

Redder

 • maakt zichzelf belangrijk
 • maakt anderen afhankelijk
 • laat zien hoe goed hij of zij is
 • bemoeit zich met anderen, niet met zichzelf

Slachtoffer

 • hoeft niet na te denken,
 • hoeft niet te kiezen
 • heeft geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag
 • wordt door anderen verzorgd

Groepen zoals schoolklassen, werkkringen, bevolkingsgroepen, gelijkgestemden, volken kunnen zich op individuele schaal, in groepen en als geheel gedragen als ‘spelers’ van de dramadriehoek.

De gevolgen van ‘Dramadriehoek spelen’ kunnen zeer ingewikkeld worden, zozeer dat niemand nog invloed heeft op wat er in werkelijkheid gebeurt. Toch is de werking van alle drama relatief eenvoudig te begrijpen.

De held

Onze held in de situatie van de victim controle dynamiek wil het ’externe’ slachtoffer beschermen tegenover de ‘externe’ dader. En iedereen valideert zijn eigen ‘innerlijke’ slachtoffer persoonlijkheid, door te zeggen dat ze het erg vinden voor het valse slachtoffer. Maar  onthoud de onechte dader is eigenlijk het werkelijke slachtoffer.

Door het zogenaamde slachtoffer te steunen krijgen ze een gevoel van goedheid en in hun kracht staan. Op dit punt gebeurd er meer gaslighting omdat het valse slachtoffer:  

 • wordt aangemoedigd om voor zichzelf op te komen in dit absurde controle drama
 • probeert de hele groep achter zich te krijgen door gebruikt te maken van boosheid en reactiviteit
 • het wordt een collectief project om het gestreste onechte slachtoffer te helpen met iets wat ze zelf heeft gecreerd.

De zondebok

De zondebok is het echte slachtoffer. Deze dynamiek kan gezinnen verwoesten als dit speelt tussen ouder en kinderen in dysfunctionele gezinnen. Wat je vaak ziet is dat dit gebeurd met de moeder, deze voelt zich klein en krachteloos tegen over een van haar kinderen. Daardoor zal ze deze victim controle uitvoeren naar haar eigen kind. Waarbij ze haar kind maakt tot probleem kind wat al haar problemen veroorzaakt. Ze weeft dan het hele gezin om haar heen om haar te beschermen tegenover dit kind.

Ze kan dit ook omflippen door iedereen te vragen dit probleem kind mee te helpen. Zo komt ze zelf in een goed daglicht te staan omdat ze zo zorgzaam lijkt. Maar ze heeft zelf van haar normale kind een probleem kind gemaakt. Omdat ze niet in de gaten heeft dat ze haar onmacht en onderdrukte emoties projecteert op haar kind. Als het kind zich verzet dan bevestigd dit het beeld wat de moeder wil schetsen. En krijgt ze op deze manier zelf de aandacht die ze wil hebben.

Deze dynamiek zie je vaak terug bij gezinnen waarbij een van de kinderen zelfmoord heeft gepleegd. Kinderen uit dit soort gezinnen, waar Victim contol voorkwam, hebben vaak vanaf jonge leeftijd suicidale gedachtes doordat ze zich zo machteloos voelen door de gaslighting en manipulaties van hun ouder.

Schuld en schaamte gevoel

Wanneer je zelf in een relatie ziet waarin je de ontvanger bent van deze techniek, dan willen mensen je laten voelen dat je iets fouts hebt gedaan. Ze willen dat je, je schuldig voelt en beschaamd. Dit is helaas ook iets wat je veelvuldig ziet in hedendaagse sociaal media maar ook in de dagelijkse omgang in onze maatschappij komt het steeds meer voor.

Als het werkt en ze hebben ergens bewijs van dan wordt het helemaal moeilijk om er onderuit te komen. Ook al heb je maar een kleine vergissing begaan en heb je al meerder malen je excuus gemaakt. Dan kan je nog zo je best doen om het goed te maken maar dit bevat geen blijvende verbetering. Ze blijven zich het slachtoffer voelen, want het slachtoffer gevoel komt uit hun verleden. Zo blijft het dweilen met de kraan open.

Ze weten ook steeds wat je gaat doen, zodat je samen steeds in de herhaling valt. Jij blijft de dader en zij blijven in hun arme ik rol. Als iemand de Victim control dynamiek toepast, jagen ze op excuses en willen ze winnen. Ze willen laten zien ik ben goed en jij bent fout. Geen resultaat is blijvend. Steeds kom je weer in dezelfde cirkel… en blijven ze tegen je vechten om het gevoel van macht terug te krijgen.

Slachtoffergevoel

In de spirituele en psychologische wereld heeft het slachtoffer zijn een stigma. Hierdoor kan men niet naar het stuk gaan wat werkelijk gekwetst is… en mag men niet even medelijden voor zichzelf hebben over de stukken waar men werkelijk slachtoffer was. Want men wordt beschaamd als men zo denkt. Maar als men het gewonde stuk niet mag erkennen neemt het grotere vormen aan. En raakt het uit controle en dan bepaald het oude slachtoffergevoel hoe men reageren op dingen.

Als we dat stigma weg nemen en werkelijk naar die oude pijnlijke stukken kunnen kijken, dan zien we dat we pijn hebben en we ons machteloos voelen. Als men Victim control nodig heeft, heeft men geen geborgen en voedende opvoeding gehad. Is men als kind niet gesteund en heeft men niet geleerd hoe in ze in hun eigen  kracht mogen staan. Men was slachtoffer en dat voelen ze nog steeds op die manier, daarom is Victim control de enige manier waarop men in hun kracht kan komen. Het is het originele slachtofferschap waar op gefocust moet worden. Anders blijft het zich uitspelen in de huidige relaties en situaties waar men niet echt het slachtoffer is.

Bijvoorbeeld: als een man zijn vrouw schopt dan is zij echt machteloos. Dat is een waar gevoel en reeel gevoel.

Maar vaak is het zo dat als we volwassen zijn, de realiteit is dat andere niet iets doen wat ons machteloos maakt. Maar dat we dit uit het verleden projecteren. De realiteit is dat als men volwassen is en een mishandelende situatie zit, dat men weg kan gaan. Als daarvoor niet gekozen wordt en men gaat niet weg. Dan is het belangrijk om zich af te vragen waarom ervoor gekozen wordt om in de rol van slachtoffer te blijven.

Is het onze eigen machteloosheid of is het een ander die ons machteloos maakt. Het is belangrijk dat we eigen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen zwakte en angsten.

De rot kant is dat als men werkelijk slachtoffer is geweest in het verleden. Dat men toch zijn eigen leven moet leiden en dat is al heel erg moeilijk. De keuze om slachtoffer te blijven ligt in deze situatie bij zichzelf. Er komt voor de meeste mensen een punt waar men voelt…. Ja, ik ben mishandeld of niet goed opgevoed en verzorgd en het leven is niet eerlijk. Maar ik moet wel mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven.

Ook al moet men starten vanuit een nulpunt. Men zal voetje voor voetje moeten zetten tot men het eigen leven heeft zoals men het wil creeren.

Bron: T. Swan

Nieuwetijds relaties ~ Het proces

In deze bijzondere tijd van transformatie zien we ook dat de relatie veranderingen ondergaat. Tijdens mijn werk als therapeut krijg ik hier dagelijks steeds meer vragen over. Dit komt vooral omdat de nieuwe relatie, vaak parallel loopt aan de levensprocessen waarin mensen zitten. In deze blog zal ik mijn zienswijze en bevindingen hierover vertellen. En proberen uit te leggen hoe deze processen nu eigenlijk werken. Zodat het u meer inzicht en rust kan geeft tijdens uw eigen proces.

Als we ervan uit gaan dat de zin van het leven, het leren van levenslessen is. En dat de ziel deze ook graag willen leren omdat dit onderdeel is van de zielenmissie. Dan is het logisch dat de relatie in deze tijd van bewustwording ook gaan veranderen. Als we als ziel gekozen hebben om in deze transformatie tijd te leven. Dan staat het de reis naar bewustwording en het helen van onze oude wonden vaak ook op de agenda. Op deze manier helpen we mee aan het omzetten van de oude energie naar de nieuwe energie.

Onze levenslessen

De lessen die we tijdens ons leven wilde leren waren voorheen vaak onzichtbaar voor ons. Maar nu ervaren we ze veel duidelijker omdat we naar bewustwording gaan. Daarmee krijgen we inzicht in onze voorgenomen lessen. De reden waarom we nu juist deze ouders hadden of deze partner hebben gekozen worden ons meer en meer duidelijk.

Zichtbaar word welke rol onze ouders of partner spelen om ons te helpen bij het leren van onze lessen. Als bijvoorbeeld onze ziel onvoorwaardelijke liefde wil leren kennen. Dan kiest onze ziel er soms juist voor om in een gezin geboren te worden, waarin de ouders het moeilijk vinden om onvoorwaardelijk lief te hebben. Of een partner die zich niet kan verbinden.

Dit klinkt misschien toch wat minder romantisch dan waar we op hopen als we onze nieuwe partner tegen zijn gekomen. Het is toch anders dan wat we in films en boeken zien. Daarin vinden de partners elkaar op het einde van het verhaal. En gaan we er vanuit dat ze nog lang en gelukkig leven. Maar wat er daarna gebeurd daar wordt vaak niet op in gegaan door de filmmakers en schrijvers. Maar voor onze ziel die een menselijk leven wil ervaren is dit stuk van het proces juist heel belangrijk.

Bewust wording van ons doel in dit leven

Het doel van het leven op aarde is om als zielen samen van elkaar te leren. Dat we onszelf hiervan ook bewust zijn is iets waar we in deze nieuwe tijd naar toegroeien. Als er zich dingen voor doen in de relatie die ons vervelende gevoelens geven of emoties oproepen kunnen we daar naar kijken. Door steeds zelf weer het pad naar binnen te bewandelen, kunnen we onszelf dan ook helen. Door juist deze stukken van onszelf in het licht te zetten komen we tot heelheid en transparantie.

De spiegels vanuit onze omgeving

In de vorm van emoties of negatieve gevoelens kunnen onze oude pijnstukken en blokkades naar boven komen. Dit kan er voor zorgen dat we dingen uit het verleden op andere gaan projecteren. Dit is alsof we door een gekleurde bril kijken. Of als een diaprojector die een diaframe met negatieve gevoelens, ervaringen of aspecten van onszelf belicht en zo op de ander projecteert.

De emoties die je ervaart op dat moment helpen je om te ontrafelen wat je projecteert en om het te doorzien. (zie: De zeven spiegels van de Essenen) Dit hoort allemaal bij het proces. Als we gaan begrijpen wat er dan als een spiegel naar ons terug gespiegeld. Weten we wat er in onszelf geheeld mag worden. Als het geheeld is dan is deze bril van projectie ook niet langer nodig om onze lessen te leren. We kunnen de ander dan ook weer zien voor wie de ander echt is.

Ons bewustzijn en inzicht worden door dit proces steeds groter. En zo komen we in het nieuwe bewustzijnsniveau. We leren dus met behulp van de mensen om ons heen de betekenis van onze lessen. Doordat we oude stukken loslaten en helen schonen we onze energie op. Zo worden we steeds transparanter waardoor het licht van onze ziel steeds meer naar buiten kan schijnen. Waardoor de wereld steeds meer te zien krijgt van onze ware zelf en we het licht terug naar de aarde brengen.

De ware hartsverbinding

Door dit hele proces kunnen we weer een echte hartsverbinding met onszelf maken. We gaan onszelf helemaal accepteren en waarderen zoals we zijn. Daardoor kunnen we ook een ware hartsverbinding met een ander maken. Ware liefde tussen twee partners laat zielen zien die heel zijn. Een zelfvoorzienende unit die niet perse een ander nodig heeft om te kunnen functioneren in het leven. Ze maken een hartsverbinding met zichzelf en hebben daardoor geen erkenning buiten zichzelf meer nodig. Op die basis kunnen ze een onvoorwaardelijke verbinding aan gaan met iemand die dit ook kan. En zo vindt compassie en onvoorwaardelijke liefde zijn weg weer terug naar de aarde. 

 

Getagd met , , , ,

Lichtwerkers

Tijdens mijn telefonische consulten en werk in de praktijk ontmoet ik tot groot plezier vaak lichtwerkers. Sommige hebben hun pad al gevonden en zijn al volop aan het werk als lichtwerker. Andere zijn net aan het ontwaken en zitten nog boordevol vragen. Vragen zoals;

 • Waarom zijn lichtwerkers hier?
 • Wat is nu precies een lichtwerker?
 • Wat zijn de kenmerken van een lichtwerker?
 • Wat doen lichtwerkers nu precies?
 • Hoe ziet het proces van ontwaken er nu precies uit?

Hieronder en in nog komende verhalen zal een uitleg geven hoe ik lichtwerkers zie. En wat mijn eigen ervaring als lichtwerker is. Iedereen doorloopt dit proces op zijn eigen unieke manier maar de grote lijnen zijn wel voor vele hetzelfde. Kijk en voel voor jezelf welke informatie met jou resoneert. Iedere ziel en zielengroep heeft zijn eigen uniek manier om te helen, transformeren en het licht uit te dragen. Ik hoop op deze manier wat meer licht op het thema en proces te schijnen. En helderheid te geven voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

De missie van lichtwerkers

Lichtwerkers zijn van alle tijden. Maar nu zijn er extra veel die ontwaken en geboren worden omdat het de tijd is van de grote verandering. Een verandering waarin oude normen en waarden gaan verdwijnen en plaats gaan maken voor een nieuw tijdperk. En dit komt in de vorm van een nieuwe dimensie. Er is een verschuiving bezig van de 3e naar de 4e naar 5e dimensie. Al voor de geboorte hebben zielen de taak op zich genomen om tijdens dit leven te ontwaken en als lichtwerkers de aarde te helpen bij deze transformatie.

Deze zielen hebben allemaal een sterk verlangen om op aarde, licht en liefde te verspreiden. Omdat lichtwerkers al als kind een diepe band ervaren met de aarde en alles wat daarop leeft. Voelen ze zich sterk aangetrokken tot spiritualiteit en het helpen van de aarde, de natuur, mensen en dieren. Dit doen ze doormiddel van hun verworven geestelijke kennis uit vorige levens. En door een helder kanaal te zijn van liefde, licht en kennis. Zo werken deze zielen mee aan de verschuiving van de energie op aarde. Om zo harten te openen zelfs op plaatsen waar het licht eerder niet bij kon.

Langzaam aan verspreid het licht zich weer op de aarde. Het haalt daardoor negatieve lagen naar de oppervlakte. Dit is wat je nu ook kan zien om je heen en op het nieuws over de rest van de wereld. Ook in onszelf zullen we ervaren dat angsten en negativiteit naar boven komt. Dit is nodig zodat we dit kunnen transformeren naar het licht.

Het helen van de wereld begint met het loslaten van het spel van de materiële wereld. En de systemen die nu nog in stand worden gehouden vanuit macht en hebzucht. Om weer te gaan leven vanuit ons hart, compassie en lichtenergie. Dit proces zal zeker niet zonder groeipijnen gaan. Maar alles wat verstopt is en waar kan het licht nog niet bij kon komen wordt openbaar. De nieuwe tijd duwt de negativiteit en oude pijnen naar de oppervlakte. Zo kan dit geheeld worden en wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw begin. Dit is het proces van evolutie voor de hele mensheid en de aarde.

Het ontwaken

Er ontwaken op dit moment overal in de wereld lichtwerkers die zich beginnen te herinneren waarom ze naar aarde zijn gekomen. Allemaal met een innerlijke roeping die uitnodigt om aan de slag te gaan. Vanuit een innerlijk weten voelen lichtwerkers, dat het belangrijk is om helder en zuiver te zijn. Om niet meer te reageren vanuit een ego dat gebroken is. Een veel gehoord advies is om het ego los te laten.

Maar de ervaringen uit mijn zielengroep en mijn eigen ervaring is dat het nodig en belangrijk is om je gebroken of beschadigde ego stukken eerst te helen. Dan zal het ego niet meer opspelen is allerlei situaties en kan je op die manier terug komen in eigenliefde, eigenwaarde en zelfacceptatie. Door naar je eigen pijnen en trauma’s te kijken met liefde en compassie kun je ze helen. En voel je waar je nog aandacht aan jezelf mag geven en leer je om angsten los te laten. Zo schoon je, jezelf op en wordt je steeds helderder. Iedereen doet dit op zijn eigen unieke manier. En iedere zielengroep heeft zijn eigen methodes van heling en om in hun licht en kracht te komen. Door dit lichtwerk voel en ervaar je, je innerlijke licht en wordt dit licht ook zichtbaar voor andere. Op deze manier word je brenger van het licht voor de mensen om je heen en de omgeving.

Het pad van de lichtwerker

Door onze opvoeding en de maatschappij zijn lichtwerkers vaak vergeten wie ze eigenlijk zijn. Ze zijn vergeten wat ze hier als ziel nu eigenlijk komen doen en wat hun doel is. Als kind voelde de meeste zich toch anders dan anderen. Waardoor ze altijd een beetje buiten de groep vielen. Waardoor ze zijn vergeten dat ze eigenlijk al goed zijn zoals ze zijn. In het leven ervaren ze allerlei pittige obstakels. Ze groeien bijvoorbeeld op in gezinnen waarin ze niet begrepen werden en met mensen die hun ‘taal’ niet spraken. Ze ervaren dan ook vaak dat ze niet passen binnen de vaste maatschappelijke structuren. Maar juist deze uitdagingen zorgde ervoor dat ze hun eigen, individuele vorm konden vinden. Lichtwerkers zijn, door hun ervaring en omdat ze vaak oude zielen zijn, bijna altijd solisten.

In het verleden ontstonden hierdoor vaak gevoelens dat ze er niet bij hoorden, niet waardevol en belangrijk genoeg waren. Dit heeft overtuigingen opgeleverd ze nu tijdens het transformatieproces mogen helen en loslaten. Emoties, voelen en denken komt weer in een lijn en in balans. Waardoor ze weer in hun kracht terug kunnen komen. Ze gaan begrijpen dat hun ervaringen, trauma’s en blokkades allemaal onderdeel waren van hun zielenmissie. Dat dit een enorm rijke en waardevol compost is en een perfecte basis zal zijn voor het werk als lichtwerker. Het leven is hierin hun beste leerschool geweest.

Veel lichtwerkers ontdekken in deze periode ook dat ze mediamieke gaven en helende vermogens hebben. Vaak zijn dit talenten en gaven die ze in vorige levens ook hebben gehad. En die ze zich nu weer herinneren en kunnen gaan inzetten bij hun missie.

Poortwachters van de transformatie

Lichtwerkers zijn mensen die voorlopers zijn op het ontwaken van de rest van de mensen. Daarom moeten ze eerst zelf door hun proces heen. Waarna ze andere kunnen helpen met het ontwaken, transformeren en het vinden van de nieuwe manieren van leven. De lichtwerker is een verbinding tussen hemel en aarde. En een poortwachter van de oude naar de nieuwe energie. Ze helpen mensen bij het ontwaken en helpen bij het los te komen van angst en negativiteit. Iedere lichtwerker heeft hierin zijn eigen unieke talenten en gaven om in te zetten bij deze taak.

De lichtwerkers die nu al ontwaakt zijn, zijn niet hoger dan andere. Alle zielen komen, in dit of in een volgend leven, aan de beurt om zich ontwikkeling als lichtwerker. De lichtwerkers die als eerste ontwaakt zijn hebben alleen een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Dit zorgt ervoor dat ze bepaalde kenmerken en vaardigheden hebben die ze in staat stellen om poortwachters te zijn voor de groepen die volgen.

Gevoel van verlies

Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren wordt de mensheid gedwongen om hun ogen te openen. Dit is ook nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen want alleen op die manier kunnen we de overgang naar de 4e en 5e dimensie gaan maken. We gaan naar een dimensie waarin pijn en lijden voorbij zijn voor hen die mee willen gaan in deze energie. Voor wie dat in dit leven nog niet wil zal het leven doorgaan zoals het nu is. Als ze in de nieuwe dimensie aan komen ervaren ze vaak dat ze mensen in hun leven verliezen. Ze belanden in een ‘andere’ wereld waarin hun oude relaties niet meer op een lijn zitten.

Onze omgeving fungeerde altijd als spiegels en helpt ons om processen te doorlopen. Als we deze hebben doorlopen zijn de spiegels op een gegeven moment niet meer nodig. Daardoor kan het zijn dat mensen uit ons leven verdwijnen. Of is het juist dat hun gedrag naar ons wordt anders. De energie is hierdoor veranderd en het wordt tijd voor iets anders.

Een eenvoudige vergelijking hiervan is dat als je met een goed humeur naar de bakker loopt, je alleen maar vriendelijk lachende en aardige mensen tegenkomt. Als je een slecht humeur hebt kom je net de onaardige man van de hoek tegen. Dit is een kwestie van gelijke energie die elkaar aantrekt. Als we onze energie helen en opschonen zijn we helderder en lichter waardoor we energie aantrekken die gelijk is aan ons. We zullen dan ook steeds meer gelijkgestemde tegenkomen.

Dit wil niet zeggen dat we geen mensen tegenkomen die nog niet ontwaakt zijn. Als lichtwerker is het juist onze missie om ook deze mensen te helpen om de brug over te steken. Of om als spiegel voor hen te fungeren. Op het moment dat je oude vrienden ook kiezen om naar de nieuwe energie te gaan kun je ze weer tegenkomen. 

Getagd met , , , ,

Waarvoor kunt u nu terecht bij een energetisch therapeut?

Helen van binnenuit

Als natuurgeneeskundig energetisch therapeut krijg ik vaak de vraag: waarvoor kunnen mensen nu precies bij jou terecht? En wat doet een energetisch therapeut nu precies? Ik zal proberen om een duidelijke uitleg te geven wat een energetische behandeling is, wat het inhoud en waar het goed voor is.

Er zijn verschillende klachten en hulpvragen waarbij een energetisch therapeut u heel goed kan helpen. Bijvoorbeeld als u niet goed in uw vel zit maar u kunt niet echt helder krijgen wat er nu precies mis is. Het kan zijn dat u lichamelijke, emotionele of psychische klachten heeft. Maar ook bij vragen of hulp bij uw spirituele ontwikkeling kan u heel goed in de praktijk terecht.

Een holistische benadering

Een energetisch therapeut benadert de hulpvraag altijd vanuit een holistisch visie. Dat wil zeggen dat de therapeut ervan uit gaat dat de mens als een geheel bekeken moet worden en niet alleen naar de symptomen van de ziekte. Bij deze holistische benadering wordt de mens gezien als een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op één vlak een blokkade of verstoring ontstaat, die van invloed kan zijn op andere gebieden. Een emotionele oorzaak kan zich bijvoorbeeld uiten in fysieke klachten.

Enkele voorbeelden hiervan die regelmatig voor komen zijn:

 • Stress, frustratie, woede, angst en onderdrukte emoties zetten zich vaak vast in de lever. Een van de eerste symptomen is dan vermoeidheid en gebrek aan energie.
 • Bij overmatig denken, piekeren of obsessief met iets bezig zijn, kunnen we problemen krijgen met de milt.
 • Onverwerkt verdriet, levensangst en depressie geeft problemen met de longen. Wat zich kan uiten in astma, allergieën en andere problemen met de luchtwegen.
 • Door angst voor kritiek en faalangst zet men de energie in de nieren De energie stroomt niet lekker meer en verstoort dan de nierfunctie.

Bij het helen van de blokkade is het dan ook belangrijk dat er ook aandacht is voor de oorzaak van de klachten en niet alleen voor het behandelen van de symptomen. Zodat de cliënt ook een helder inzicht krijgt in het proces wat de klacht veroorzaakt. Als de blokkade zichtbaar is en de oorzaak gevonden is kijk ik samen met de cliënt wat een passend behandelingsvervolg zou zijn.

Verschillende vormen van heling

Vanuit de verschillende culturen is het energetisch helen al lang bekend in verschillende vormen. Vanuit Japan kennen we Reiki waar men werkt met het overbrengen van levensenergie. Maar ook de acupunctuur uit de Chinese traditie werkt met de energiehuishouding van het lichaam. Het magnetiseren of paranormale therapie is iets wat we kennen vanuit de westerse culturen. En de Essenen die tussen de 1e en 2e eeuw voor Christus leefde in de buurt van de Dode zee, genazen door middel van het “licht van bewustzijn”.

Wat de verschillende methodes delen is dat door middel van licht/levensenergie, negatieve en belastende energie wordt weggenomen waardoor blokkades worden opgeruimd zodat klachten verminderen of geheel weggaan. Als we weer in balans zijn dan stroomt onze energie goed en voelen we ons prettig en gezond. Alles gaat lekker en het leven verloopt weer vlot. Bij ziekte of stress is er een blokkade ontstaan in uw energiehuishouding wat er voor zorgt dat u zich niet lekker meer voelt.

 

Iedere energetisch therapeut werkt op zijn eigen manier en bouwt gedurende de jaren zijn eigen beeldentaal op. Men ervaart of ziet de energie van de cliënt dan ook op zijn eigen unieke wijze. Wel zijn er de chakra’s, auralagen en meridianen die bij iedereen overeenkomen. Hierboven enkele afbeeldingen wat een energetisch therapeut ‘kan’ zien of ervaren tijdens een behandeling. Als er een blokkade of verstoring in het fysieke lichaam of in één van de chakra’s, auralagen of meridianen zit, kan tijdens een energie behandeling ervoor gezorgd worden dat het energieveld wordt geharmoniseerd. En daarmee het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam en geest geactiveerd.

De behandelingen

Meestal is het zo dat 3 tot 5 energetische behandelingen al voldoende zijn om van de klachten af te komen. En door daarnaast de oorzaak van de klachten te belichten krijgt u de tools in handen om uw patronen die de klachten veroorzaakt hebben te doorbreken. En om zo je eigen gezondheid en leven weer in eigen hand te kunnen nemen.

Sommige mensen hebben er baat bij om de energetische behandelingen te ondersteunen met een regressie, innerlijk reis, of een heling van de ego-kindstukken. Om zo hun eigen denk- en gedragspatronen te kunnen doorbreken en om te zetten. En zo het terug keren van de ziekte of blokkade te voorkomen. Zodat de heling ook van blijvende aard is. Door ruimte te maken voor deze bewustwording en door de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling kan men beter in de eigen kracht komen waardoor men weer terug in balans komt.

Enkele voorbeelden waarvoor u terecht kunt bij een energetisch therapeut zijn:

Transformatieklachten  • Gewrichtsklachten • Hoofdpijnen • Maag-darmklachten • Stress en spanning • Vermoeidheid • Burn-out • Depressies • Post traumatische stress • Emotionele gebeurtenissen • Loslaten van oude ervaringen • Slapeloosheid • Verdriet • Werk- en studieproblemen • Zingevings vragen • Bewustwording • Hooggevoeligheid • Spirituele ontwikkeling… lees meer…

De therapie kan ook heel goed aanvullend, naast andere regulieren therapieën worden toegepast. Energetisch paranormaal therapeuten hebben goede resultaten. En recent onderzoek wijst uit dat 6 van de 7 patiënten baat heeft bij de behandeling.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.  

Getagd met , , ,

Vermoeidheidsklachten

Heeft u al een tijdje vermoeidheidsklachten maar kan men niets concreets vinden?

In de praktijk is een van de meest voorkomende klachten die ik hoor, dat men vermoeid is of een groot gebrek heeft aan energie. Dit is soms de hoofdreden waarom men naar de praktijk komt of iets wat zich naast andere klachten heeft gemanifesteerd.

De vermoeidheid kan een medische oorzaak hebben, maar bij veel cliënten heeft onderzoek bij de huisarts of ziekenhuis niet veel tot niets opgeleverd. Men wordt naar huis gestuurd zonder een duidelijk antwoord of men krijgt als antwoord dat de klachten psychosomatisch zijn. Dit is natuurlijk heel goed mogelijk in deze drukke tijd waarin we nu leven. Maar wat moet je daar dan mee? Als dit het geval is dan kan een energie behandeling zeer effectief zijn om uw energie weer in balans te krijgen. En is de terugkeer van de vitaliteit in veel gevallen weer mogelijk.

De oorzaak

Vermoeidheid of gebrek aan energie vindt zijn oorzaak vaak in emoties en de daarbij behorende energie die zich vast zet in organen. Dit heeft zijn weerslag op het orgaan waardoor de energiebalans verstoord raakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Stress, frustratie, woede, angst en onderdrukte emoties zetten zich vaak vast in de lever. Maar ook medicatie of andere verontreiniging, gebrek aan beweging kan de energie van de lever Een van de symptomen is dan vermoeidheid en gebrek aan energie.
 • Bij verkeerde of onvolledige voeding kan het zijn dat onze milt zijn energie verliest. Ook bij overmatig denken, piekeren of obsessief met iets bezig zijn, kunnen we problemen krijgen met de milt.
 • De nieren geven vermoeidheid als men last heeft van slapeloosheid, overwerktheid, en als men ‘geen rem’ meer heeft. Door angst voor kritiek, faalangst of bij het gevoel hebben dat niets lukt, zet men de energie in de nieren vast. De energie stroomt niet lekker meer en de nierfunctie wordt hierdoor verstoord.
 • Overgevoeligheid en hypersensitiviteit is iets wat tegenwoordig steeds meer voorkomt. Als we niet weten hoe we hier mee om moeten gaan geeft dit vaak onrust, waardoor we ons afsluiten voor andere, maar ook voor energie gevende ervaringen. We sluiten ons af van onze bron waardoor een gebrek aan inspiratie ontstaat. Als we ons afsluiten betekent dit dat vaak dat de energie in het hart ook vast komt te staan. Een van de symptomen hiervan is dan ook vermoeidheid en energie gebrek.
 • Slechte of onvolledige ademhaling geeft vaak problemen met de longen. Wat allerlei oorzaken kan hebben zoals onverwerkt verdriet, levensangst en depressie.

Doordat de verschillende organen elkaar beïnvloeden kan vanuit een probleem een op een schakeling van problemen ontstaan. Waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Er is dan kans dat er op den duur chronische vermoeidheid ontstaat.

Een behandeling bij een energetisch therapeut

De energetisch therapeut is in staat om deze energetische patronen te lezen en te corrigeren. Waardoor de cliënt zich meestal snel beter voelt. Bij een energetische behandeling wordt ‘negatieve’ energie die men vast heeft gehouden afgevoerd en ‘positieve’ energie wordt weer toegevoegd. Deze verwisseling van energie activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De cellen krijgen een oppepper en herstel wordt gestimuleerd. Waardoor de vermoeidheid vermindert en uit eindelijk helemaal verdwijnt.

Het herstel

Het herstel van vermoeidheidsklachten heeft vaak toch een bepaalde periode nodig. Tijdens het consult wordt er zorgvuldig gekeken naar waar de klachten door zijn ontstaan. En wordt de puzzel gemaakt waar de oorzaak ligt. Vaak is dit tijdens het eerste consult voor een groot deel wel duidelijk.

De duur van het herstel en het aantal behandelingen zit dan vaak ook in het ontleden en corrigeren van de opgebouwde patronen. En het onderzoeken en ombuigen van overtuigingen die aan de wortel liggen van de vermoeidheid. Maar de meesten cliënten zijn vaak verbaasd hoe snel dan het herstel op gang komt.

Bij diabetes of auto-immuunziekte is 100% herstel meestal niet geheel mogelijk. Toch leiden de behandeling tot een verbetering van het energieniveau en tot een gevoel van welbevinden. Het lichaam is tot veel in staat, en het zelfgenezend vermogen van ons lichaam is veel groter dan we zelfs maar kunnen bedenken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op. 

 

Getagd met , , , ,

Transformatie symptomen

De symptomen die bij het transformatieproces horen, kunnen af en toe best heel lastig zijn. Ze kunnen het dagelijkse leven best op zijn kop zetten. Maar ze zijn gelukkig van voorbijgaande aard. De kortste weg naar de nieuwe energie en om door de transformatie te komen; is bewust alle oude energie en herinneringen boven te laten komen. En deze weer een nieuwe plek te geven. Als we dit aan ons voorbij laat gaan hebben we grote kans dat eenzelfde situatie zich voor zal doen. Zodat we toch inzicht krijgt in de beperkende patronen en gewoontes die ons niet langer dienen. En we hierin nieuwe keuzes en veranderingen kunnen maken.

Door onszelf op emotioneel gebied te helen en onze energie op te schonen wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe energie. Het helen van de ego-kindstukken is bijvoorbeeld een effectieve manier om oude trauma’s, emoties en energieën die tijdens de transformatie naar de oppervlakte komen te helen. Als we via ons ego de lessen die we wilde leren geleerd hebben en het gezond is, is het tijd om het ego achter het stuur vandaan te halen. En onze keuzes niet langer laten ingeven door het ego maar door de ziel. In de nieuwe energie gaan we namelijk van het ‘ik’ naar het ‘wij’. lees meer…

Een opsomming van de meest voorkomende symptomen, die zich kunnen voordoen.

Lichamelijk:

 • Veranderende slaappatronen: Rusteloosheid, midden in de nacht wakker worden (rond 3 uur), tintelingen voelen in uw lichaam. Soms minder slaap nodig.
 • Activiteit ter hoogte van het kruinchakra: Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra voor hogere energieën.
 • Veranderingen in gewicht: De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de anderen gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen.
 • Veranderingen in eetpatronen: Plots zin krijgen in dingen die u anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar u doorheen gaat.
 • Voedselintoleranties en allergieën: Hoe meer u zich opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger uw energiesysteem zal worden. Uw lichaam vertelt u wat het niet langer nodig heeft of langer dient.
 • Veranderingen van het gezichtsvermogen: Wazig gezichtsvermogen, zien van schittering, kleuren of aura’s rond dingen, planten, dieren en mensen. Als u uw ogen sluit, ziet u niet langer duisternis maar roodheid. Kleuren worden meer levendig waargenomen. De lucht lijkt blauwer het gras meer groen.
 • Wijzigingen van het gehoor: U kunt zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Soms veel scherper, bijna ondraaglijk. Het horen van vreemde klanken, pieptonen, elektronische patronen, het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Uw oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.
 • Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen: De chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. U ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof u een groter bereik hebt bijv. de geur van bloemen een eindje verderop.
 • Energie-uitbarstingen via de huid: Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, dit is ook verbonden aan de emotionele schommelingen die u ervaart. Naarmate u uw emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van wrok of boosheid) zal de huid rustiger worden.
 • Periodes van intense energie: die ervoor zorgen dat u uit uw bed kan springen en in volle actie kan schieten. Weer opgevolgd door momenten van vermoeidheid.
 • Warmte- of kou opwellingen: Plots voelt u een hitte opkomen van kop tot teen. Of juist onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnen stromen.
 • Fysieke klachten of ongemakken: Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, griepachtige symptomen, veranderingen in spijsvertering, spierkrampen, verhoogde hartslag, borstpijnen, pijn van de ledematen.
 • Er jonger uitzien: Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen, voelt u zich letterlijk lichter in uw vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en u begint er jonger uit te zien.
 • Lichamelijke desoriëntatie: Soms kan u zich erg ongegrond voelen. U zult ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat u tussen twee werelden loopt. Terwijl uw bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft uw lichaam soms achter. Breng tijd in de natuur door om de nieuwe energie in uzelf te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.
 • Hartritmestoornissen: omwille van een verdere opening van het hartchakra. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.
 • Snellere haar- en nagelgroei: Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.
 • De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren: De linkerkant van uw hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten. Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie.
 • Ontgifting symptomen: Op dit ogenblik zal het fysieke lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. U laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysieke lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat u een hogere vibratie en meer energie kan vasthouden.

Emotioneel:

 • Golven van emoties: Huilbuien, kwaad of droevig worden zonder aanleiding, een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (Emotionele rollercoaster).
 • Oude trauma’s of oude energieën komen naar de oppervlakte: Oude pijnen en wonden komen naar boven en mensen met wie u dit dient uit te werken verschijnen weer in uw leven. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.
 • Gevoelens van wanhoop: Naarmate u verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop u overvallen als u teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.
 • Gevoelens van ongeduld: Naarmate u kennis en wijsheid groeit, weet en zie u meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Uw zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. U ervaart ongeduld omdat u uw intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien.
 • Gevoel dat u moet “rouwen” omwille van wie u was: Een verontrustende gewaarwording dat alles in uw leven zo anders en nieuw aanvoelt dat u iets hebt achter gelaten. Het lijkt een beetje op sterven.
 • Verlies van je passie: U kunt u volledig ongepassioneerd voelen, waarbij u weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen. Ga geen gevecht met uzelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan.

Sociaal:

 • Levens veranderende gebeurtenissen: Sterfgevallen, scheiding, werk verandering, ziekten en heftige omstandigheden. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op uzelf. Het zijn signalen die u willen openen voor gevoelens van liefde en compassie.
 • Verlangen om los te breken: Een sterke drang u los te maken van beperkende banen, mensen of situaties. U hebt een enorme behoefte aan “tijd voor uzelf” en het zoeken van uw passie. U wilt creatief zijn en niet langer aan banden gelegd worden door anderen. Behoefte aan introspectie en alleen-zijn.
 • Gevoel van niet thuishoren: Het voelen dat niemand anders is die u begrijpt. U bent een voorloper op de grote massa en dat geeft u soms het gevoel een buitenstaander te zijn. Soms krijgt u een sterk verlangen om terug naar “thuis” te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate u de relatie met uzelf op de eerste plaats zet en bereid bent uzelf op aarde te manifesteren.

Geestelijk en spiritueel:

 • Veranderingen tijdens het bidden of mediteren: Niet meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Het los laten van  verplicht mediteren omdat het leven zelf meer een levende, spontane meditatie wordt.
 • Levendige dromen: Soms zijn de dromen zo werkelijk dat u verward wakker wordt. U kunt zelfs lucide dromen hebben die u zelf stuurt en controleert. Ervaren van mystieke boodschappen. Soms zult u weten dat uw eigenlijk niet droomt maar dat u een ervaring had in andere dimensies of sferen.
 • Creatieve uitbarstingen: U krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat u geen tijd genoeg hebt om al uw ideeën uit te werken.
 • Gevoel dat de tijd sneller gaat: U gewaarwording van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties.
 • Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik: Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven.
 • Gesprekken met uzelf: U zult merken dat u vaker met het Zelf praat. Opeens realiseert u dat u de laatste 30 minuten aan het praten bent geweest met uzelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met uw wezen.
 • Gevoelens van eenzaamheid: Die gerelateerd zijn aan het feit dat uw gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij u geweest op al uw reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat u die plaats kunt opvullen met uw eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij.
 • Visioenen, nummers en symbolen waarnemen: Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in uw bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze toevallig op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz… Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken.
 • Elektrische en mechanische storingen: Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, door de fluctuerende energievelden.
 • Diepere communicatie met planten en dieren: Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor u. Planten beantwoorden uw liefde en aandacht meer dan ooit.
 • Snellere manifestatie van je intenties: De frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren. Meer bewust dat u een schepper bent van uw eigen werkelijkheid.
 • Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens: Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen opduiken in functie van de complete integratie van uw deelpersoonlijkheden.
 • Kundalini ervaringen: Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de Kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.

Getagd met , , , , ,

I’m working to get my vision clear

I’m working to get my vision clear

Because, I can see your inner world, it is deep, rich and beautiful.
Because, I can feel your heart, your love for life, me and the things that are important to you.
Because, I can hear your voice calling me, with compassion and love.
I do hear you and I do understand.

I’m working to get my feelings clear

To get rid of old soul pains and hindering beliefs.
So I can see you, for who you really are.
So I can feel you, for what you really feel like.
So I can hear you, for what you really mean to say.

I’m working to get my words clear

Even do lost in a world that doesn’t speak your language.
You are not alone my beautiful love.
I want to see you just the way you are.
I really want to love you, just the way you are.

I’m working to get my love clear… unconditional and pure

2015-03-23 13.24.54

 

Getagd met , , , ,

De transformatie naar de 5D energie

De aarde is de afgelopen jaren aan het verschuiven van de 3e naar de 5e dimensie. En daarmee naar een verhoogde energietrilling, wat consequenties heeft voor ons leven op aarde. We gaan allemaal door deze grote verandering heen. Al is de een zich hier al meer van bewust van dan de ander. Diegene die de uitdaging aangaat en open staat voor deze veranderingen zal ervaren dat het voor de wind gaan. Maar als men vasthoudt aan oude overtuigingen, zal meer en meer tegenwind gaan ervaren. Een belangrijke vraag is dan ook hoe kunnen we het beste met deze verandering om kunnen gaan.

Het eerste wat we ervaren is dat onze fysieke lichamen door een groot transformatieproces en grote DNA veranderingen gaan. De evolutie, van de aarde, bevindt zich in een grote stroomversnelling. Die gaat over de wederopbouw van de universele mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. We gaan ons als vanzelf weer meer en meer verbinden met onze oorspronkelijke bron.

Transformatie symptomen

Vaak ervaren mensen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de kwantumsprong van bewustzijn. Veel symptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties botsen met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Omdat onze ziel doormiddel van ons lichaam met ons communiceert, ervaren we allerlei fysieke, emotionele- en geestelijke symptomen. Deze symptomen vertellen ons wat wel of niet goed voor ons is, en wat we nog op mogen lossen en helen.

De symptomen die bij het transformatieproces horen, kunnen af en toe best heel lastig zijn. Ze kunnen je dagelijkse leven flink op zijn kop zetten. Maar ze zijn gelukkig van voorbijgaande aard. Een opsomming van de meest voorkomende symptomen, Lees meer…

Hoe kunnen we het beste omgaan met deze verandering

De Aarde is lang in de 3e dimensie geweest en door de lage trilling kon onze ziel vele ervaringen opdoen. In de nieuwe energie van de hogere dimensie veranderen echter de levenslessen. Dualiteit zal niet meer centraal staan zoals we tot nu gewend waren. We gaan weer leren om in harmonie te leven en een harmonieus leven te scheppen.

De kortste weg naar de nieuwe energie en om door de transformatie te komen; is bewust alle oude energie en herinneringen boven te laten komen. En deze weer een nieuwe plek te geven. Als we dit aan ons voorbij laat gaan hebben we grote kans dat eenzelfde situatie zich voor zal doen. Wat vaak ervaren wordt als tegen wind. Zodat we inzicht krijgt in de beperkende patronen en gewoontes die ons niet langer dienen. Kunnen we hierin nieuwe keuzes en veranderingen maken.

Door onszelf op emotioneel gebied te helen en onze energie op te schonen wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe energie. Het helen van de ego-kindstukken is bijvoorbeeld een effectieve manier om oude trauma’s, emoties en energieën die tijdens de transformatie naar de oppervlakte komen te helen. Lees meer…

Ons ego is onderdeel van onze aardse ervaring en is niet goed of slecht. Het werd vanaf onze kindertijd gevormd door botsingen en soms conflicten met onze omgeving. En in de wereld van dualiteit leerden we te oordelen en alles in hokjes te stoppen. Alles was of goed of slecht.

Door aan gebeurtenissen en situaties een waarde oordeel te koppelen leerde we wat wel of niet prettig voor ons was. Het beoordelen van een situatie doen we doormiddel van ons emotionele kompas. Echter door “goed” bedoelde ouders, docenten, vrienden en omgeving werd ons soms geleerd om niet naar ons innerlijk kompas te luisteren. En mee te gaan in de waarde en normen van anderen. Dit was niet altijd in ons belang, waardoor ons ego zich niet helemaal tot een gezond ego kon ontwikkelen. Deze lessen die het ego nog niet helemaal heeft geleerd, komen in deze transformatie naar de oppervlakte en mogen geheeld worden.

Als we via ons ego de lessen die we wilde leren geleerd hebben en het gezond is, is het tijd om het ego achter het stuur vandaan te halen. En onze keuzes niet langer laten ingeven door het ego maar door de ziel. In de nieuwe energie gaan we namelijk van het ‘ik’ naar het ‘wij’.

Balans in energie in en om ons heen

Door onze energie in en om ons heen op te ruimen komen we in balans. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van naar bovenkomende emoties en negatieve gedachten. Maar ook fysieke klachten en geestelijke blokkades dienen geheeld te worden. In onze relaties moet er moet sprake zijn van geven en nemen, respect en gelijkwaardigheid. Als dit niet het geval is moeten we deze in balans brengen of in sommige gevallen is het beter om afscheid te nemen. Zodat ieder zijn pad kan blijven volgen op zijn eigen tempo. Want niet alle zielen hebben het als missie om mee te gaan in deze transformatie en hebben ervoor gekozen om dit leven in 3D door te brengen.

Met het in balans brengen van onszelf, onze relaties en onze omgeving creëren we een samenleving gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Het schoolsysteem zal zich gaan richten op de ontwikkeling van de talenten van kinderen. Er worden al steeds meer spiritueel bewuste kinderen geboren die vragen om een andere vorm van onderwijs. Het respect voor ouderen zal weer zijn als vanzelfsprekend. Iedereen zal zijn plaats vinden. De verbondenheid, respect en saamhorigheid zorgt ervoor dat we als gelijken in harmonie met elkaar kunnen leven.

Creaties, projecten en bedrijven gebaseerd op gevoel, liefde en vertrouwen zullen meer en meer opbloeien. Wat gebaseerd is op angst, verstand en wil komt in de hogere dimensie niet meer van de grond. Door mee te gaan op de versnelling van de energie, door vertrouwen te hebben en in balans te zijn. Zal het zo zijn, dat gedachten en wensen die bijdragen aan de nieuwe energie en vanuit liefde gevormd worden, steeds sneller gemanifesteerd worden.

Harmonie, liefde en magie keren terug op aarde.

transformatie goed

Getagd met , , , ,

Wie is het die je ziet…

Ik weet niet wat het is dat je ziet als je naar mij kijkt…
Is het je verleden? Zijn het de pijnlijke momenten die je hebt gekend?
Of zie je jezelf? Een spiegeling van al je liefde, licht en kracht.
Is het pijnlijk of verwarmend om naar me te kijken?

Ik ben niet dezelfde vrouw als toen…
Als drijfhout, beurs en kapot geslagen tegen de rotsen.
Getekend door de liefdeloosheid, de harde buitenwereld en de eenzaamheid.
Alleen in de beslotenheid van mijn eigen zijn bleef het licht branden.

Wie is het die je ziet als je naar mij kijkt…
Is het je eigen zijn? Een reflectie van je mooiste dromen?
Of zie je mijn brokstukken die om me heen liggen?
Is het pijnlijk of verwarmend om naar me te kijken?

Ik ben weer het meisje dat ik altijd was…
Het bijzondere kind waar van gehouden werd.
Gevoed door de liefde van thuis, de bescherming van de natuur en de stem van de wind.
Alleen in het samenzijn met mijn geliefde kan het licht stralen.

Wie is het die je ziet als je naar mij kijkt…
Zijn het de aarzelingen die ik had? Mijn angsten en mijn fouten?
Of zie je jezelf? Groeiend naar heelheid, je kracht, je licht, je liefde.
Het is adembenemend en als een spiegeling … om naar jou te kijken.

Getagd met , , , , , ,
Top