De zeven spiegels van de Essenen

Vanuit mijn ontmoeting met anderen leer ik mezelf kennen.
Wat betekent dit nu eigenlijk? Omdat mijn ziel allerlei lessen wil leren die verborgen liggen in het spel van het leven heb ik om deze lessen te kunnen ervaren medespelers nodig. Medespelers die me wijzen op de gevoelens en inzichten er in mij verborgen liggen. Het spel bestaat uit eenvoudige spelregels. Maar de kunst is om de spelregels te leren kennen en de inzichten die je nodig hebt om heel te worden eruit te halen.

Een deel van het spel bestaat uit spiegels – een ieder die je tegen komt spiegelt iets terug van jezelf. De emoties die je ervaart op dat moment helpen je om het spel te ontrafelen en om het te doorzien. Tot zover was het duidelijk voor me.
Maar door mijn eindeloze nieuwsgierigheid naar wat voor spiegels er nu eigenlijk zijn en wat ze betekenen, kwam ik terecht bij de oude spirituele tradities en mysterie scholen. En daardoor via het bijzondere werk van G. Braden en T. van der Kroon kwam ik terecht bij de oude wijsheid van de Essenen.

De Essenen
De Essenen geven ons met hun geschriften van de zeven spiegels de sleutel om te ontwaken en om bewuster te worden van onszelf en onze relaties. De Essenen leefden tussen de 1e en 2e eeuw voor Christus. Ze waren een afgescheiden groep binnen het Jodendom die in mannelijke kloostergemeenschappen leefden. Ze vestigden zich rond het jaar 100 v. Chr. in een plaatsje vlakbij de dode zee genaamd Qumram. Ze hielden zich vooral bezig met het overschrijven van de oude geschriften uit Egypte of nog oudere mysterie scholen.

Nadat de Romeinen Israël binnen vielen en de boel overnamen, zijn de Essenen verdwenen. Met achterlating van een schat aan heilige teksten. Deze teksten werden pas in 1948 teruggevonden door een herder die in een aantal stenen kruiken perkamenten en papyrus rollen vond. Het bleken evangeliën te zijn, verboden door de kerk. Met deze vondst werd de oude kennis weer openbaar. De teksten werden bekend als de DodeZeeRollen.

Hiermee wordt een meer spirituele visie op het christendom weer zichtbaar. Meer wordt ingegaan op de innerlijke weg naar god. Deze teksten beschrijven de esoterische traditie die in 325 na Chr. verboden werd door Keizer Constantijn de Grote. Ondanks het verbod op de teksten bleven deze ondergronds bestaan door o.a. de Paulisianen en de Katharen. Doordat er verhalen en liederen door troubadours werden gemaakt bleven de verhalen leven. Later werd de traditie door de Rozenkruisers en Vrijmetselaars weer oppakt.

Er zijn verschillende vertalingen van de naam Essenen. Vanuit het Egyptisch en Joods zou je het kunnen vertalen naar woorden als geheim, stilte, licht, uitverkorenen en waarheid. Een vertaling vanuit het Aramees en Grieks is genezers of healers, een rol waarvoor ze bekend waren en zeer gerespecteerd. Ze waren experts op het gebied van kruiden en bezaten kennis over oude manieren van genezen o.a. met klank, stenen en licht. Ze noemde zichzelf de zonen van het licht (zon). Ze genazen door middel van het “licht van bewustzijn”.

b2b0d4202a9d11e39ad222000a1f97a2_8kracht blog

De zeven spiegels
Door onze relaties en ontmoetingen spiegelen de spiegels naar ons terug. Of we dit nu bewust weten of niet, we beleven in het bijzijn van anderen spiegels van onszelf. Als we de spiegels herkennen kunnen we onze processen doorlopen met meer inzicht en gemak. Met meer begrip en inzicht in onze gevoelens, gedachtes en emoties.

De eerste spiegel is bekend als de spiegel van het moment. We reflecteren wat we op dit moment zijn. Zijn we boos of geïrriteerd dan zullen we boze mensen ontmoeten. Zijn we vrolijk en gelukkig dan zie we vrolijkheid en geluk om ons heen. Ik zie wie ik ben op dit moment…

De Doors zeggen hierover: People are strange when you’re a stranger. Faces look ugly when you’re alone. Women seem wicked when you’re unwanted. Streets are uneven when you’re down 

De tweede spiegel weerspiegelt ons wat wij veroordelen. Het is vaak iets uit het verleden waardoor we gewond zijn geraakt. Omdat hier een emotionele lading op is gekomen zullen wij dit gene aantrekken in ons leven. Hetgeen wat we veroordelen zal zich aan ons presenteren tot we beseffen wat er aan de hand is en we dit stuk in onszelf helen. Anders zal het keer op keer op ons pad komen.

De derde spiegel spiegelt ons terug wat we verloren hebben. Wat we weggaven of werd afgenomen. Dit zijn vaak magische ontmoetingen waarin we in elkaars ogen kunnen zien wat we verloren hebben in ons eigen leven. In de andere kunnen we ontdekken wat we missen in de relatie met onszelf. Het zou bijv. vreugde, onschuld, eerlijkheid, integriteit, respect, moed of liefde kunnen zijn. De ontmoeting nodigt uit om dit binnen in onszelf vrij te maken en om dit deel van onszelf te laten ontwaken.

De vierde spiegel spiegelt onze vergeten liefde terug. We zien wat we heb weggegeven, door patronen die zelf gecreëerd zijn in de vorm van compulsief gedrag of verslavingen. Daarbij kan men o.a. denken aan controle, seks, geld, macht, materialisme en andere kwesties van een compulsief gedrag. Wat we weggegeven hebben zou een manier van leven of een verloren of onvoltooide relatie kunnen zijn.

Het kan een oude ervaring of een vorig leven kunnen zijn, waar verkeerde conclusie op basis van ervaringen uit het verleden zijn gemaakt. Deze zal zich blijven voordoen totdat de juiste conclusie is geregistreerd, als wijsheid door de ziel. Deze spiegels zijn subtiel. Het zijn de verschillende patronen van dwangmatig of verslavend gedrag in ons die we zien in de ogen van iemand anders. We geven onbewust dingen, vriendschappen en relaties weg die we liefhebben.

De vijfde spiegel laat ons door middel van onze relatie met onze aardse ouders zien hoe onze relatie is met onze hemelse vader/moeder. Wat spiegelen mijn ouders mij? De woorden die je gebruikt als je je ouders ziet zijn je verwachtingen en overtuigingen van je hemelse ouders. Het laat zien hoe jij je relatie ziet met je hemelse ouders.

De Essenen zeggen over deze spiegel: “Jullie Aarde ouders houdt en weerspiegelt uw verwachtingen en overtuigingen van uw relatie met uw hemelse vader/moeder. (God, Bron of hogere bewustzijn)

De zesde spiegel weerspiegelt ons wat vaak wordt aangeduid als de Donkere nacht van de Ziel. Het herinnert ons eraan dat er balans nodig is in de wereld, natuur en in ons eigen leven. Dit is wanneer we onze grootste uitdagingen, onze grootste angsten tegenkomen. Er is een donkere en een lichte kant voor ons allemaal. De donkere kanten zijn de pijn, angsten en twijfels die deel uitmaken van het leven.

Deze spiegel komt op je pad als je er aan toe bent en je het aan kunt. Als je genoeg tools en inzicht hebt om je meesterschap te laten zien. We zien onszelf wie we in essentie zijn, we zien onszelf naakt zonder emoties of gedachtes. We gaan door de Donkere nacht om aan onszelf te bewijzen dat het proces van het leven te vertrouwen is en dat we op onszelf mogen vertrouwen. We hebben dan keuze om slachtoffer te zijn of om elke ervaring te begroeten als een krachtige manifestatie van het goddelijke.

De Essenen zeggen: “U kunt niet komen bij de donkere kant van de ziel totdat u alle hulpmiddelen die nodig zijn om te bewegen door de ervaring, met genade hebt vergaard. In vertrouwen, zal u toestaan dat uw ervaringen u brengen naar de rand van wie u denkt dat u bent. Als het dient zullen uw ervaringen u over de rand duwen. Om u uw uitweg, alleen te laten vinden. Dit is uw kans om uw meesterschap te tonen van wie u bent geworden. De donkere kant van de ziel is uw manier om opnieuw te definiëren wat u waarneming is van de universele angsten; verwaarlozing, scheiding, zelfwaarden, vertrouwen, enz.”

De zevende spiegel is onze zelf-perceptie. Anderen nemen ons waar en behandelen ons, hoe wij onszelf waarnemen en onszelf te behandelen. Als we een laag gevoel van eigenwaarde hebben en onze wijsheid en schoonheid niet zien, zullen anderen dit niet erkennen. Als we boos zijn, bitter en liefdeloos naar onszelf zijn, zullen andere op hun beurt vaak op dezelfde manier naar ons reageren. Als we onze perceptie van onszelf veranderen, veranderen we onze wereld.

Reimos
Lees- en kijktip: Gregg Braden en Ton van der Kroon