De transformatie naar de 5D energie

De aarde is de afgelopen jaren aan het verschuiven van de 3e naar de 5e dimensie. En daarmee naar een verhoogde energietrilling, wat consequenties heeft voor ons leven op aarde. We gaan allemaal door deze grote verandering heen. Al is de een zich hier al meer van bewust van dan de ander. Diegene die de uitdaging aangaat en open staat voor deze veranderingen zal ervaren dat het voor de wind gaan. Maar als men vasthoudt aan oude overtuigingen, zal meer en meer tegenwind gaan ervaren. Een belangrijke vraag is dan ook hoe kunnen we het beste met deze verandering om kunnen gaan.

Het eerste wat we ervaren is dat onze fysieke lichamen door een groot transformatieproces en grote DNA veranderingen gaan. De evolutie, van de aarde, bevindt zich in een grote stroomversnelling. Die gaat over de wederopbouw van de universele mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. We gaan ons als vanzelf weer meer en meer verbinden met onze oorspronkelijke bron.

Transformatie symptomen

Vaak ervaren mensen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de kwantumsprong van bewustzijn. Veel symptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties botsen met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Omdat onze ziel doormiddel van ons lichaam met ons communiceert, ervaren we allerlei fysieke, emotionele- en geestelijke symptomen. Deze symptomen vertellen ons wat wel of niet goed voor ons is, en wat we nog op mogen lossen en helen.

De symptomen die bij het transformatieproces horen, kunnen af en toe best heel lastig zijn. Ze kunnen je dagelijkse leven flink op zijn kop zetten. Maar ze zijn gelukkig van voorbijgaande aard. Een opsomming van de meest voorkomende symptomen, Lees meer…

Hoe kunnen we het beste omgaan met deze verandering

De Aarde is lang in de 3e dimensie geweest en door de lage trilling kon onze ziel vele ervaringen opdoen. In de nieuwe energie van de hogere dimensie veranderen echter de levenslessen. Dualiteit zal niet meer centraal staan zoals we tot nu gewend waren. We gaan weer leren om in harmonie te leven en een harmonieus leven te scheppen.

De kortste weg naar de nieuwe energie en om door de transformatie te komen; is bewust alle oude energie en herinneringen boven te laten komen. En deze weer een nieuwe plek te geven. Als we dit aan ons voorbij laat gaan hebben we grote kans dat eenzelfde situatie zich voor zal doen. Wat vaak ervaren wordt als tegen wind. Zodat we inzicht krijgt in de beperkende patronen en gewoontes die ons niet langer dienen. Kunnen we hierin nieuwe keuzes en veranderingen maken.

Door onszelf op emotioneel gebied te helen en onze energie op te schonen wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe energie. Het helen van de ego-kindstukken is bijvoorbeeld een effectieve manier om oude trauma’s, emoties en energieën die tijdens de transformatie naar de oppervlakte komen te helen. Lees meer…

Ons ego is onderdeel van onze aardse ervaring en is niet goed of slecht. Het werd vanaf onze kindertijd gevormd door botsingen en soms conflicten met onze omgeving. En in de wereld van dualiteit leerden we te oordelen en alles in hokjes te stoppen. Alles was of goed of slecht.

Door aan gebeurtenissen en situaties een waarde oordeel te koppelen leerde we wat wel of niet prettig voor ons was. Het beoordelen van een situatie doen we doormiddel van ons emotionele kompas. Echter door “goed” bedoelde ouders, docenten, vrienden en omgeving werd ons soms geleerd om niet naar ons innerlijk kompas te luisteren. En mee te gaan in de waarde en normen van anderen. Dit was niet altijd in ons belang, waardoor ons ego zich niet helemaal tot een gezond ego kon ontwikkelen. Deze lessen die het ego nog niet helemaal heeft geleerd, komen in deze transformatie naar de oppervlakte en mogen geheeld worden.

Als we via ons ego de lessen die we wilde leren geleerd hebben en het gezond is, is het tijd om het ego achter het stuur vandaan te halen. En onze keuzes niet langer laten ingeven door het ego maar door de ziel. In de nieuwe energie gaan we namelijk van het ‘ik’ naar het ‘wij’.

Balans in energie in en om ons heen

Door onze energie in en om ons heen op te ruimen komen we in balans. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van naar bovenkomende emoties en negatieve gedachten. Maar ook fysieke klachten en geestelijke blokkades dienen geheeld te worden. In onze relaties moet er moet sprake zijn van geven en nemen, respect en gelijkwaardigheid. Als dit niet het geval is moeten we deze in balans brengen of in sommige gevallen is het beter om afscheid te nemen. Zodat ieder zijn pad kan blijven volgen op zijn eigen tempo. Want niet alle zielen hebben het als missie om mee te gaan in deze transformatie en hebben ervoor gekozen om dit leven in 3D door te brengen.

Met het in balans brengen van onszelf, onze relaties en onze omgeving creëren we een samenleving gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Het schoolsysteem zal zich gaan richten op de ontwikkeling van de talenten van kinderen. Er worden al steeds meer spiritueel bewuste kinderen geboren die vragen om een andere vorm van onderwijs. Het respect voor ouderen zal weer zijn als vanzelfsprekend. Iedereen zal zijn plaats vinden. De verbondenheid, respect en saamhorigheid zorgt ervoor dat we als gelijken in harmonie met elkaar kunnen leven.

Creaties, projecten en bedrijven gebaseerd op gevoel, liefde en vertrouwen zullen meer en meer opbloeien. Wat gebaseerd is op angst, verstand en wil komt in de hogere dimensie niet meer van de grond. Door mee te gaan op de versnelling van de energie, door vertrouwen te hebben en in balans te zijn. Zal het zo zijn, dat gedachten en wensen die bijdragen aan de nieuwe energie en vanuit liefde gevormd worden, steeds sneller gemanifesteerd worden.

Harmonie, liefde en magie keren terug op aarde.

transformatie goed