Regressietherapie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Het is eealternatieve geneeswijze waarbij ervan wordt uitgegaan dat de ziel van de mens meerdere levens doormaakt. Dit kunnen ook ervaringen op zielsniveau zijn. Men gaat ervan uit dat traumatische ervaringen zich zowel in het huidige leven als in vorige levens kunnen hebben voorgedaan en dat die doorwerken in het huidige leven.

Tijdens de behandeling gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. We gaan op zoek naar oude trauma’s en onverwerkte ervaringen om deze door middel van zuiverende herbeleving te helen. Tijdens de behandeling wordt de regressietherapie gecombineerd met energetisch werken.

Het actuele probleem wordt gezien als ingang naar een dieper liggende oorzaak. Vaak weet u zelf niet meer precies waar een probleem, eigenaardigheid of vaste overtuiging vandaan komt. De regressietherapeut helpt u op een veilige manier terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan uw huidige klacht.

Voorbeelden waarvoor mensen kiezen voor regressietherapie:
• Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de ervaring om ze daarna los te kunnen laten.
• Om uzelf te bevrijden van een probleem, een eigenaardigheid of vaste overtuiging.
• Vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens kunnen opnieuw geactiveerd worden.
• Daarnaast kunnen we verloren energie terughalen.
• Niet eigen energie losmaken. Soms hebt u emotie of overtuiging overgenomen van anderen wat kan leiden tot klachten

Tijdens de sessie bent u in een lichte trance maar blijft u bij volledig bewustzijn. Vergeten ervaringen of emoties kunnen boven komen in een behandeling maar u bent er op hetzelfde moment van bewust dat de ervaring voorbij is. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Bijvoorbeeld als we een spannend boek lezen of naar televisie kijken. Tijdens de herbeleving blijft u zich bewust van het contact met de therapeut. U ervaart beelden, gevoelens, gedachtes en andere indrukken uit het verleden. Hierdoor ontdekt u hoe die vroegere ervaring tot nu toe hebben doorgewerkt.

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.