Lichtwerkers

Tijdens mijn telefonische consulten en werk in de praktijk ontmoet ik tot groot plezier vaak lichtwerkers. Sommige hebben hun pad al gevonden en zijn al volop aan het werk als lichtwerker. Andere zijn net aan het ontwaken en zitten nog boordevol vragen. Vragen zoals;

  • Waarom zijn lichtwerkers hier?
  • Wat is nu precies een lichtwerker?
  • Wat zijn de kenmerken van een lichtwerker?
  • Wat doen lichtwerkers nu precies?
  • Hoe ziet het proces van ontwaken er nu precies uit?

Hieronder en in nog komende verhalen zal een uitleg geven hoe ik lichtwerkers zie. En wat mijn eigen ervaring als lichtwerker is. Iedereen doorloopt dit proces op zijn eigen unieke manier maar de grote lijnen zijn wel voor vele hetzelfde. Kijk en voel voor jezelf welke informatie met jou resoneert. Iedere ziel en zielengroep heeft zijn eigen uniek manier om te helen, transformeren en het licht uit te dragen. Ik hoop op deze manier wat meer licht op het thema en proces te schijnen. En helderheid te geven voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

De missie van lichtwerkers

Lichtwerkers zijn van alle tijden. Maar nu zijn er extra veel die ontwaken en geboren worden omdat het de tijd is van de grote verandering. Een verandering waarin oude normen en waarden gaan verdwijnen en plaats gaan maken voor een nieuw tijdperk. En dit komt in de vorm van een nieuwe dimensie. Er is een verschuiving bezig van de 3e naar de 4e naar 5e dimensie. Al voor de geboorte hebben zielen de taak op zich genomen om tijdens dit leven te ontwaken en als lichtwerkers de aarde te helpen bij deze transformatie.

Deze zielen hebben allemaal een sterk verlangen om op aarde, licht en liefde te verspreiden. Omdat lichtwerkers al als kind een diepe band ervaren met de aarde en alles wat daarop leeft. Voelen ze zich sterk aangetrokken tot spiritualiteit en het helpen van de aarde, de natuur, mensen en dieren. Dit doen ze doormiddel van hun verworven geestelijke kennis uit vorige levens. En door een helder kanaal te zijn van liefde, licht en kennis. Zo werken deze zielen mee aan de verschuiving van de energie op aarde. Om zo harten te openen zelfs op plaatsen waar het licht eerder niet bij kon.

Langzaam aan verspreid het licht zich weer op de aarde. Het haalt daardoor negatieve lagen naar de oppervlakte. Dit is wat je nu ook kan zien om je heen en op het nieuws over de rest van de wereld. Ook in onszelf zullen we ervaren dat angsten en negativiteit naar boven komt. Dit is nodig zodat we dit kunnen transformeren naar het licht.

Het helen van de wereld begint met het loslaten van het spel van de materiële wereld. En de systemen die nu nog in stand worden gehouden vanuit macht en hebzucht. Om weer te gaan leven vanuit ons hart, compassie en lichtenergie. Dit proces zal zeker niet zonder groeipijnen gaan. Maar alles wat verstopt is en waar kan het licht nog niet bij kon komen wordt openbaar. De nieuwe tijd duwt de negativiteit en oude pijnen naar de oppervlakte. Zo kan dit geheeld worden en wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw begin. Dit is het proces van evolutie voor de hele mensheid en de aarde.

Het ontwaken

Er ontwaken op dit moment overal in de wereld lichtwerkers die zich beginnen te herinneren waarom ze naar aarde zijn gekomen. Allemaal met een innerlijke roeping die uitnodigt om aan de slag te gaan. Vanuit een innerlijk weten voelen lichtwerkers, dat het belangrijk is om helder en zuiver te zijn. Om niet meer te reageren vanuit een ego dat gebroken is. Een veel gehoord advies is om het ego los te laten.

Maar de ervaringen uit mijn zielengroep en mijn eigen ervaring is dat het nodig en belangrijk is om je gebroken of beschadigde ego stukken eerst te helen. Dan zal het ego niet meer opspelen is allerlei situaties en kan je op die manier terug komen in eigenliefde, eigenwaarde en zelfacceptatie. Door naar je eigen pijnen en trauma’s te kijken met liefde en compassie kun je ze helen. En voel je waar je nog aandacht aan jezelf mag geven en leer je om angsten los te laten. Zo schoon je, jezelf op en wordt je steeds helderder. Iedereen doet dit op zijn eigen unieke manier. En iedere zielengroep heeft zijn eigen methodes van heling en om in hun licht en kracht te komen. Door dit lichtwerk voel en ervaar je, je innerlijke licht en wordt dit licht ook zichtbaar voor andere. Op deze manier word je brenger van het licht voor de mensen om je heen en de omgeving.

Het pad van de lichtwerker

Door onze opvoeding en de maatschappij zijn lichtwerkers vaak vergeten wie ze eigenlijk zijn. Ze zijn vergeten wat ze hier als ziel nu eigenlijk komen doen en wat hun doel is. Als kind voelde de meeste zich toch anders dan anderen. Waardoor ze altijd een beetje buiten de groep vielen. Waardoor ze zijn vergeten dat ze eigenlijk al goed zijn zoals ze zijn. In het leven ervaren ze allerlei pittige obstakels. Ze groeien bijvoorbeeld op in gezinnen waarin ze niet begrepen werden en met mensen die hun ‘taal’ niet spraken. Ze ervaren dan ook vaak dat ze niet passen binnen de vaste maatschappelijke structuren. Maar juist deze uitdagingen zorgde ervoor dat ze hun eigen, individuele vorm konden vinden. Lichtwerkers zijn, door hun ervaring en omdat ze vaak oude zielen zijn, bijna altijd solisten.

In het verleden ontstonden hierdoor vaak gevoelens dat ze er niet bij hoorden, niet waardevol en belangrijk genoeg waren. Dit heeft overtuigingen opgeleverd ze nu tijdens het transformatieproces mogen helen en loslaten. Emoties, voelen en denken komt weer in een lijn en in balans. Waardoor ze weer in hun kracht terug kunnen komen. Ze gaan begrijpen dat hun ervaringen, trauma’s en blokkades allemaal onderdeel waren van hun zielenmissie. Dat dit een enorm rijke en waardevol compost is en een perfecte basis zal zijn voor het werk als lichtwerker. Het leven is hierin hun beste leerschool geweest.

Veel lichtwerkers ontdekken in deze periode ook dat ze mediamieke gaven en helende vermogens hebben. Vaak zijn dit talenten en gaven die ze in vorige levens ook hebben gehad. En die ze zich nu weer herinneren en kunnen gaan inzetten bij hun missie.

Poortwachters van de transformatie

Lichtwerkers zijn mensen die voorlopers zijn op het ontwaken van de rest van de mensen. Daarom moeten ze eerst zelf door hun proces heen. Waarna ze andere kunnen helpen met het ontwaken, transformeren en het vinden van de nieuwe manieren van leven. De lichtwerker is een verbinding tussen hemel en aarde. En een poortwachter van de oude naar de nieuwe energie. Ze helpen mensen bij het ontwaken en helpen bij het los te komen van angst en negativiteit. Iedere lichtwerker heeft hierin zijn eigen unieke talenten en gaven om in te zetten bij deze taak.

De lichtwerkers die nu al ontwaakt zijn, zijn niet hoger dan andere. Alle zielen komen, in dit of in een volgend leven, aan de beurt om zich ontwikkeling als lichtwerker. De lichtwerkers die als eerste ontwaakt zijn hebben alleen een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Dit zorgt ervoor dat ze bepaalde kenmerken en vaardigheden hebben die ze in staat stellen om poortwachters te zijn voor de groepen die volgen.

Gevoel van verlies

Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren wordt de mensheid gedwongen om hun ogen te openen. Dit is ook nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen want alleen op die manier kunnen we de overgang naar de 4e en 5e dimensie gaan maken. We gaan naar een dimensie waarin pijn en lijden voorbij zijn voor hen die mee willen gaan in deze energie. Voor wie dat in dit leven nog niet wil zal het leven doorgaan zoals het nu is. Als ze in de nieuwe dimensie aan komen ervaren ze vaak dat ze mensen in hun leven verliezen. Ze belanden in een ‘andere’ wereld waarin hun oude relaties niet meer op een lijn zitten.

Onze omgeving fungeerde altijd als spiegels en helpt ons om processen te doorlopen. Als we deze hebben doorlopen zijn de spiegels op een gegeven moment niet meer nodig. Daardoor kan het zijn dat mensen uit ons leven verdwijnen. Of is het juist dat hun gedrag naar ons wordt anders. De energie is hierdoor veranderd en het wordt tijd voor iets anders.

Een eenvoudige vergelijking hiervan is dat als je met een goed humeur naar de bakker loopt, je alleen maar vriendelijk lachende en aardige mensen tegenkomt. Als je een slecht humeur hebt kom je net de onaardige man van de hoek tegen. Dit is een kwestie van gelijke energie die elkaar aantrekt. Als we onze energie helen en opschonen zijn we helderder en lichter waardoor we energie aantrekken die gelijk is aan ons. We zullen dan ook steeds meer gelijkgestemde tegenkomen.

Dit wil niet zeggen dat we geen mensen tegenkomen die nog niet ontwaakt zijn. Als lichtwerker is het juist onze missie om ook deze mensen te helpen om de brug over te steken. Of om als spiegel voor hen te fungeren. Op het moment dat je oude vrienden ook kiezen om naar de nieuwe energie te gaan kun je ze weer tegenkomen.