Bewustzijn in de klas

Tijdens mijn werk in het voortgezet onderwijs kwam ik erachter dat het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun groei en ontwikkeling één van mijn grootse passies is. Iedereen is uniek en iedereen heeft een eigen weg te bewandelen. Tijdens de lessen en workshops ga ik uit van het kind en zijn bewustwordingsproces als centraal uitgangspunt. De lessen zijn geschikt voor kinderen in het lager- en middelbaar onderwijs.

Moderne didactiek
In het huidige schoolsysteem is soms weinig tijd en ruimte om kinderen en jongeren dichter bij zichzelf te laten komen. Mijn hart ligt bij het scheppen van bewustzijn bij het individuele kind en de groep. Ik probeer hierbij aan te sluit aan bij de wensen van deze tijd en de behoefte van het kind. Ik gebruik hiervoor verschillende creatieve didactisch mogelijkheden.

Beleven en verbeelden
Als kind beleefde we magische momenten als we met tekeningen en werkstukjes bezig waren. Om onze binnenwereld op papier of verbeeld te krijgen. De geest wordt vaak in beslag genomen door een stroom aan gedachten, gevoelens en andere gewaarwordingen, zonder dat we er veel vat op lijken te hebben.

Veiligheid
Tijdens de lessen wordt geleerd om zonder oordeel bewust aandacht te geven aan gedachtes, gevoelens en emoties. Hoe bewust zijn we van de groep waarin we zitten en zijn we eigenlijk wel bewust van de huidige maatschappij? Wie zit er eigenlijk bij mij in de klas? Waarom pesten kinderen soms? Wat heb ik nodig om me veilig te voelen? In overleg kan een programma samengesteld worden met verschillende creatieve oefeningen en korte meditaties.

Resultaat
Door op deze wijze samen een reis naar binnen te maken kijken we naar de innerlijke kennis van het kind. Door emoties, gevoelens en vraagstukken op een creatieve manier te uiten en te verbeelden activeert men het zelf-herstellen vermogen van het lichaam. Waardoor meer balans en bewustzijn ontstaat. De lessen geven een enorme verruiming van bewustzijn voor de kinderen. Van zichzelf als individu en als deelnemer van de groep. Daarnaast wordt een rustigere sfeer in de klas bereikt wat het leren en de concentratie ten goede komt.

  • Verhoging van persoonlijke inzicht en versterken van persoonlijke veerkracht.
  • Beter leren ontspannen en vermindering van stress.
  • Beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen op school en in de klas
  • Verbeteren van de energie en sfeer voor de klas
  • Beter om kunnen gaan met problemen in de klas.

Informatie
De kosten voor een trainingen en lessen zijn afhankelijk van de grootte van de groep, duur en materiaalkosten. Na een eerste gesprek wordt een offerte opgemaakt.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
06-22385826 of info@natasjaantoinettadigna.nl