Energetische therapie

Helen van binnenuit

Energetische therapie is een universele, oeroude behandelwijze van ziekte en aandoeningen. Bij een energetisch behandeling werken we aan het herstel van uw balans. Met als doel het energieveld te harmoniseren om het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam en geest te activeren. Zodat uw klachten verminderen of geheel weggaan.

Vanuit de verschillende culturen is energetisch therapie bekend in verschillende vormen. Vanuit Japan kennen we de Reiki waar men werkt met het overbrengen van levensenergie. Het magnetiseren of paranormale therapie is iets wat we kennen vanuit de westerse culturen. En de Essenen die tussen de 1e en 2e eeuw voor Christus leefde in de buurt van de Dode zee, genazen door middel van het “licht van bewustzijn”.

Wat de verschillende methodes delen is dat door middel van licht/levensenergie, negatieve en belastende energie wordt weggenomen waardoor blokkades worden opgeruimd zodat uw klachten verminderen of geheel weggaan. Blokkades zijn problemen die zich bij mensen voordoen en waarvoor men geen oplossing weet. Deze blokkades worden weggestopt en opgekropt. Als een blokkade langer aanhoudt zet zich dat op een gegeven moment vast in het energieveld. Waarna het via het fysieke lichaam als ongemak of ziekte tot uiting komt.

Tijdens de therapie wordt gekeken naar de achterliggende oorzaak van uw klacht, zodat u zelf inzicht krijgt in uw proces. Door ruimte te maken voor deze bewustwording en door de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling kan men beter in de eigen kracht komen waardoor men weer sneller in balans is. Doordat men de antwoorden in zichzelf helder krijgt is men beter in staat zijn eigen pad te kiezen.

De therapie kan ook aanvullend, naast andere regulieren therapieën worden toegepast. Energetisch paranormaal therapeuten hebben goede resultaten. Recent onderzoek wijst uit dat 6 van de 7 patiënten baat heeft bij de behandeling.

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.