Begeleiding hoog-sensitiviteit

Hoog-gevoelige kinderen en volwassenen zijn mooie, oprechte mensen die fijn zijn om mee om te gaan. Ze zijn vaak erg belangrijk voor de energie balans in groepen en situaties zonder dat ze het zelf door hebben. Iedereen neemt zijn eigen energie mee in elke situatie, die van iemand die hoog gevoelig is, is vaak zacht. En men voelt en weet ook precies wat een situatie of een groep nodig heeft om in balans te komen. Ieder vorm van energie is even belangrijk om de groepsdynamiek levend te houden. Zodat we er allemaal van kunnen leren en kunnen groeien.

Maar voor een hoog-gevoelig of hoog-sensitief persoon (hsp) kan de interactie met de omgeving en wereld soms moeilijk zijn. Vooral als men niet goed begrijpt wat er nu precies aan de hand is. De kunst is om deze last om te zetten naar een gave. Hiervoor hebt u inzicht in uw bijzondere vermogen nodig. Als u uzelf beter begrijpt kan u, zich ook beter bewegen in een wereld die u soms kan overvallen. Door meer inzicht te hebben in u eigen gevoelens en emoties kan u leren om beter om te gaan met de dagelijkse gebeurtenissen en situaties op werk, school of in relaties.

In mijn praktijk begeleid ik ook kinderen met hun hoog-gevoeligheid. Dit worden tegenwoordig ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd. Het zijn kinderen die vaak in hun eigen wereld leven maar ze zijn intuïtief vaak sterk ontwikkeld. Ze hebben een zeer hoog gevoel voor rechtvaardigheid. Vaak is het zo dat volwassenen niet weten hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. Deze kinderen verdienen het om veilig op te groeien en hun unieke en belangrijke plek in de maatschappij te krijgen.

Tijdens de begeleiding staat bewustwording van uzelf centraal. De benadering wordt holistisch vorm gegeven. We werken er naar toe dat u meer bij uzelf kan zijn. Om beter in de eigen energie te blijven. U komt hierdoor beter in uw eigen kracht en u reacties en acties zullen zich als vanzelf aanpassen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor uw eigen gevoelens en behoefte en kan u vrijer door het leven bewegen. Niet meer uzelf afsluiten maar ten volle ervaren wie u bent en de vrijheid daarvan ervaren.

Ieder mens is uniek en daarom gaan we bekijken wat u in uw dagelijks leven ervaart. Samen kijken we wat u nodig heeft om beter met uw hoog-gevoeligheid om te gaan. Dit kan zijn op het gebied van assertiviteit en communicatie. Of juist in planning en structuur mocht dit nodig zijn. Ervaart u uitstelgedrag of zijn er andere dingen waardoor ik verlies van energie ervaar? Samen komen we wel bij de sleutel die u nodig heeft om de situatie om te zetten en in uw kracht te komen.

Enkele kenmerken van een hoog-gevoeligheid zijn:
• Veel huilen als baby.
• Bij kinderen kan bedplassen voorkomen.
• U kan angstig zijn. U schrikt gemakkelijk.
• U wordt beïnvloed door stemmingen van anderen.
• Gevoelig voor pijn.
• Gemakkelijk overvoerd raken door bijv. fel licht, sterke geuren of harde geluiden.
• Diep geroerd raken door kunst of muziek.
• U wil dingen volgens het geweten doen.
• U raakt geïrriteerd als men probeert u te veel dingen te laten doen. Snel opgejaagd gevoel.
• Gewelddadige films, nieuws of tv-shows wil u liever niet kijken.
• U voelt zich ongemakkelijk als er veel om u heen gebeurt.
• Veranderingen in het leven brengen u van uw stuk.
• Als kind werd u door ouders en leraren gevoelig of verlegen gevonden.
• Bij sterke honger, heeft dat een sterke invloed op het concentratievermogen of humeur.
• Vaak interesse in spiritualiteit.
• Als u wordt bekeken of geëvalueerd dan functioneert u niet zoals u normaal zou doen.
• U heeft de neiging tot afzondering en terugtrekken in een veilige omgeving
• Vaak denkt u na over het leven en de dood.
• Meestal geen zakelijke carrière. Men is niet het type voor ploegen- of nachtdiensten.
• Ze kunnen, indien ze erg moe zijn, vaak niet slapen, doorslapen of opnieuw inslapen.
• U hebt vaak nachtmerries.
• U houdt van stilte en rust en werken het liefst in eigen tempo.
• Perfectionisme kan een valkuil zijn.
• U leeft regels na om afkeuring en commentaar van anderen te voorkomen.
• U bent vaak bang om fouten te maken of om dingen te vergeten.
• Vaak graag zingevend bezig te zijn in activiteiten,in verbinding met anderen en de natuur.
• Liefde geven, dus ook zorgen, is belangrijk. Daarmee kunt u zichzelf eenvoudig vergeten.
• U zet zich dan vaak op de laatste plaats.
• U heeft een opvallende afkeer tegen geweld, onrecht en onrechtvaardigheid.
• U bent gevoelig voor sensaties in de lucht, dus heeft men vaak last van hooikoorts en eczeem.
• Beïnvloedbaar voor stimulerende middelen zoals cafeïne.
• Bewust van subtiele signalen uit de omgeving. U neemt erg veel in u op.
• Hierdoor bent u eerder geprikkeld of voelt u zich vaak niet op uw gemak.
• Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen.
• De CV van een hoog-gevoelige is vaak opvallend divers en lang.
• Deze lange weg om het ware beroep te vinden maakt hen tot ervaringsdeskundigen.
• Vaak een adviserende of hulpgevend beroep zoals; docent, zorgverlener of kunstenaar.

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.