De ontwikkeling van de ziel

Door terug te kijken naar lessen in mijn leven ben ik me bewust geworden van het inzichten en de kracht die in iedere les voor me verborgen lag. Soms waren het mooie dingen, maar dit was helaas niet altijd het geval. Vanuit de vraag waarom deze dingen gebeurden ben ik op zoek gegaan in mezelf naar antwoorden. Deze antwoorden kwamen vooral vanuit mijn ontmoeting met anderen en vanuit mijn schilderijen.

Ik kwam er gaandeweg achter dat mijn ziel eigenlijk alle facetten van dit leven wil ervaren. Dat is aan de ene kant vreugde, wijsheid, liefde, creativiteit en oprechtheid en aan de andere kant woede, verdriet, spijt en schaamte. Maar om al deze dingen te kunnen ervaren heb ik medespelers nodig. Medespelers die me wijzen op de gevoelens die er in mij verborgen liggen. Soms aan de oppervlakte en soms diep weggestopt omdat ik ze liever niet ervaar… of laat zien.

Om mezelf te kunnen ontwikkelen en om te groeien als mens en als ziel ben ik hier gekomen. Als deelnemer van een ingenieus spel van spiegels en emoties. Emoties die vertalen wat mijn ziel me wil vertellen. Emoties die pijn kunnen doen tot op het bot of me juist vol liefde raken in het hart.

past6       past goed2

Het spiegelspel
Het spel van het leven waar we met zijn allen aan beginnen, om onze weg te leren vinden met ons innerlijk kompas naar heelheid. Een heelheid van volledige ontwikkeling en groei als ziel. Het spel bestaat uit eenvoudige spelregels. De kunst is om de spelregels te leren kennen en de inzichten die je nodig hebt om heel te worden eruit te halen. Het spel bestaat uit spiegels – een ieder die je tegen komt spiegelt iets terug van jezelf. Je emoties helpen je om het spel te ontrafelen en om het te doorzien…  Simpel toch! Mmmmm als ik terug denk aan de keren van pijn, angst of dat mijn hart gebroken was, was het echt niet zo simpel. Maar hoe meer ervaring en inzicht je krijgt in het spel hoe makkelijker het wordt.

Maar wat is het dat die ander me weerspiegeld? Welke gevoelens en emoties roept het bij me op? Hoe voel ik me als die persoon in de buurt is. Voel ik me angstig, onzeker of zelfs boos?  Wat maakt het in me wakker waarmee ik mezelf nog niet in het reine ben? Waar ik achter kwam is dat wat ik voel en ervaar nooit over de ander gaat.  Als je heel eerlijk kijkt, zal je beseffen dat het gaat om een oordeel, boosheid of een misverstand in en over jezelf. Hoe sterker de emotie, hoe belangrijker dat juist dit naar de oppervlakte komt.

De lessen helpen je om te zien wat jij jezelf niet geeft… Een spiegel kan laten zien dat jij je grenzen niet goed bewaakt. Een andere spiegel kan laten zien dat jij je eigen behoeften serieuzer mag nemen. Dat je jezelf meer mag waarderen. Of dat jezelf ergens in  te kort doet. Dit kan zijn in relatie, werk of vriendschappen.

Het mooie van het spel is dat je magnetisch diegene aantrekt die je kunnen helpen je eigen beperkingen op te sporen zodat je deze voor jezelf kan helen. Als je de les laat liggen komt er gewoon een volgende spiegel in een andere vorm of met andere mensen. Dit gaat door net zolang tot je dit in jezelf oplost en het inzicht hebt gevonden om ander keuzes te maken. Je kan de onenigheid helen in jezelf en soms ook  samen met die andere persoon. Dan heel je niet alleen jezelf maar ook elkaar. Al is dit niet altijd nodig en soms helaas ook niet mogelijk. Het gaat uiteindelijk over je eigen verhaal. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. Maar als je samen kan groeien geef je elkaar natuurlijk een mooi geschenk.

Door steeds vaker de keuze te maken mijn  grenzen te stellen, mezelf meer te waarderen en voor mezelf te kiezen, werd ik steeds meer mezelf en voelde ik me heel. In het begin voelde dit niet altijd even gemakkelijk.  Je kan zelfs in de val trappen dat je niet aardig of egoïstisch zou zijn. Maar goed voor jezelf zorgen is geen egoïsme. Daarnaast respecteer je de ander door hen de kans te geven om tot eigen inzichten te komen.

Het spiegelspel helpt bij het ontwaken uit de dualiteit – er is geen goed of slecht – er is alleen het ervaren. Je gevoelens en emoties geven het spel de smaak. Zij zijn je handvaten en je innerlijk kompas naar de oplossing en de uitweg vanuit het spel. Zodat je leert jezelf vanuit een ander perspectief te zien en je leven anders te ervaren.

Het loslaten van het spel…
De afgelopen jaren is het mij steeds duidelijker geworden dat geen enkele reis zo belangrijk is als de reis die je in jezelf maakt. Het is een ontwikkeling naar menselijke en geestelijke rijping die je bewustzijn naar een hoger plan brengt. Een spannend avontuur vol draken, magiërs, ridders en innerlijke landschappen om te verkennen.

Vaak is het zo dat de ander je niet met opzet kwetst. Ze doen gewoon hun ding en ze zijn gewoon wie ze zijn. Je hebt de spiegel ervaringen alleen voor jezelf om jezelf te helen. Om problemen in jezelf op te lossen. Om je eigenwaarde te vergroten en de relatie met jezelf te herstellen. Dingen verandering alleen wanneer we onszelf leren van onze pijnpunten bewust te worden. Om zo onze blinde vlekken te leren kennen. Dit zorgt ervoor dat we zelfbewustzijn en meer zelfbegrip krijgen.

Je kan ook ontdekken dat je onschuldig met schuld bent opgezadeld of de projecties van anderen hebben moeten incasseren. Wat heel veel energie kan kosten.  Door onze eigen projecties op anderen, te herkennen in de spiegels die ons worden voorgehouden,  ga je de verbanden in je leven begrijpen. We kunnen onze weggestopte pijnen en angsten gaan inzien. Je gaat je patronen begrijpen waardoor je andere keuzes kan gaan maken. Keuzes die komen vanuit je hart in plaats vanuit een angst of pijn.

Als je jezelf kent kan je ook andere mensen met eerlijke en andere ogen zien. Als mens willen we allemaal gewaardeerd worden en weten dat we goed zijn zoals we zijn. Maar hoe goed onze ouders, familie en leraren ook hun best deden. Ze konden nooit helemaal voldoen aan deze behoefte  ons helemaal te gezien en bevestigd in wie we waren. Ze hebben waarschijnlijk hun best gedaan maar het was gewoonweg niet mogelijk. Om deze gaten op te vangen hebben we allemaal patronen opgebouwd om te overleven. Als we deze patronen gaan doorzien en zelf onze ontbrekende stukken helen, ontstaat er vrede in onszelf en  innerlijke vrijheid.

Als we vrede hebben met onszelf:

  • Hoeven we niet meer te leven vanuit de verdediging die we bewust of onbewust voeren.
  • Hoeven we niet meer bang zijn voor de verwachtingen van onze omgeving.
  • Hoeven we niet blind te zijn voor onze eigen behoeftes.
  • Kunnen we ons gaan richten op onze eigen doelen en levensmissie.
  • Kunnen we van binnen uit voelen en gaan staan voor wie we zijn.

Zonder angst voor je schaduwen en de spiegels om je heen kan je weer kijken in je eigen hart. Je eigen kracht en creativiteit ervaren en het leven leiden waarvoor je hier gekomen bent. Waarom verstoppen we ons nog voor  onszelf en  elkaar? Onze ontmoetingen met elkaar worden heel lastig als we steeds naar de werkelijkheid achter het masker moeten gissen. Door inzicht in je eigen lessen en begrip voor de lessen van anderen wordt het leven makkelijker.

De ziel heeft deze lessen op zich genomen om van zijn karma los te komen. Maar het is tijd dat we wakker worden. Het is tijd dat we los komen van het spel. Het is tijd om in respect voor onszelf en de ander om ons heen te kijken…  en zien wat wij nodig hebben…

Dan kunnen we makkelijker zien wat de ander nodig heeft. En dan kunnen we zien wat de wereld nodig heeft.

Het is tijd om te ontwaken…

past goed heel